Publicerad: 6 oktober 2020

Nyhet

Nya beräkningar av kollektivtrafikens intäktstapp

Kollektivtrafiken har drabbats hårt av uteblivna biljettintäkter till följd av coronapandemin. Det hittills utlovade statliga stödet är långt ifrån tillräckligt. Det visar nya beräkningar.

Anders Knape, ordförande SKR.

Anders Knape.

Nya beräkningar från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) och Svensk Kollektivtrafik visar att kollektivtrafiken just nu går miste om runt 650 miljoner kronor för varje månad som går, detta trots att resandet har ökat något jämfört med i våras. Detta ger ett tapp på uppemot 7,5 miljarder bara för i år. Bortfallet av biljettintäkter riskerar fortsätta och bli betydande även under nästa år. Statens hittills utlovade tre miljarder kronor för 2020 och två miljarder för 2021 är därmed inte tillräckliga.

– Regeringen har lovat att alla kostnader som följer av coronapandemin ska ersättas av staten. Ett snabbt besked om att det löftet kommer att hålla är nödvändigt för att ge kollektivtrafiken rimliga förutsättningar både på kort och lång sikt, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

SKR och Svensk Kollektivtrafik har återkommande lyft vikten av mer statligt stöd till kollektivtrafiken. Alternativet riskerar leda till indragna turer eller nedlagda linjer, alternativt kraftigt höjda biljettpriser.

– Regionerna har gjort omfattande satsningar på kollektivtrafiken de senaste tio åren och många medborgare är beroende av ett bra utbud för att kunna resa till arbete och skola. Kollektivtrafikens samhällsbärande funktion måste få rättvisa förutsättningar för att kunna bibehållas, säger Anders Knape.

Fakta

Folkhälsomyndigheten uppmanar till att undvika att resa om det inte är nödvändigt. Samtidigt kräver staten att trafik körs i den omfattning som behövs för att undvika trängsel. I praktiken innebär detta att tåg och bussar rullar i vanlig omfattning och ibland även med extraturer, men med ett mycket lägre resande.

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för kollektivtrafiken. Biljettintäkterna har krympt drastiskt samtidigt som kostnaderna för trafiken ligger kvar på samma nivå. Därmed växer underskottet löpande i kollektivtrafikens ekonomi.

Peter Haglund
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!