Publicerad: 2 april 2020

Nyhet

Nödvändigt med stort tillskott till kommunsektorn

Kommuner och regioner får nu ett extra generellt statsbidrag på 15 miljarder kronor år 2020. Det är ett bra och nödvändigt besked.

Anders Knape

Anders Knape

Regeringen och dess samarbetspartier tillskjuter ytterligare 15 miljarder kronor i generella statsbidrag för innevarande år i syfte att stödja kommuner och regioner i den pågående coronapandemin.

– Det är bra och nödvändigt att regeringen nu ger kommuner och regioner besked om extra statsbidrag på 15 miljarder kronor för i år. Konjunkturen faller nu snabbt på grund av coronapandemin och skatteunderlaget utvecklas mycket svagt. Med detta tillskott kan kommunsektorn bidra till att upprätthålla sysselsättning och välfärd, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR:s bedömning är att BNP riskerar att falla med flera procent redan i år, vilket i hög grad kommer att påverka kommunernas och regionernas skatteintäkter.

– Vi är i ett extraordinärt läge och det är för tidigt att säga om dessa tillskott kommer att kunna täcka de uteblivna skatteintäkterna och de kraftiga merkostnader som kommunsektorn nu har. Regionerna har mycket kraftiga merkostnader och de sliter hårt för att klara krisen och minska smittspridningen. Det kan innebära behov av ytterligare tillskott framöver. De ska inte behöva oroa sig för kostnader för personal, skyddsutrustning, extra vårdplatser, minskade intäkter i kollektivtrafiken och annat som nu är helt nödvändigt, säger Anders Knape.

Det är också välkommet att regeringen nu ger ett tydligt besked om att ytterligare ersättning för merkostnader inom hälso- och sjukvård höjs från tidigare 1 miljard kronor till 3 miljarder kronor.

För nästa år, 2021, avser regeringen att tillskjuta 12,5 miljarder kronor till kommuner och regioner utöver vad som tidigare beslutats.

– Det är också bra att kommuner och regioner redan nu får tydliga besked om 2021-års statsbidrag. Det underlättar för kommuner och regioner i det budgetarbete som nu måste börja, säger Anders Knape.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!