Publicerad: 19 november 2020

Nyhet

Nödvändigt besked om besöksförbud inom äldreomsorgen

SKR välkomnar regeringens beslut om att bemyndiga Folkhälsomyndigheten att besluta om besöksförbud i äldreomsorgen för att minska spridningen av covid-19.

Anders Knape.

Anders Knape.

Smittspridningen i samhället är nu på en sådan nivå att det är svårt att helt skydda de äldre och de mest sköra. Besöksförbud är ett av flera verktyg för kommunernas äldreomsorg att förhindra att smitta tar sig in och sprider sig bland äldre i särskilda boenden. Smittspridningen av coronaviruset ser olika ut i olika delar av landet och kommer fortsatt variera över tid. SKR välkomnar därför att besöksförbudet baseras på lokala förhållanden.

− Äldreomsorgen är en del av samhället och ett besöksförbud är en mycket ingripande åtgärd för de boende och deras anhöriga. En sådan åtgärd ska bara användas när smittspridningen är på en sådan nivå att de äldre annars inte kan skyddas tillräckligt, det är därför bra att ett beslut baseras på lokala förhållanden, säger Anders Knape, SKR:s ordförande.

SKR anser att det är viktigt att Folkhälsomyndigheten skyndsamt hittar ett sätt att tillämpa förordningen så att de kan hantera begäran från kommuner och regioner om besöksförbud i äldreomsorgen.

Behov av att kunna prioritera insatser

Läget börjar återigen att bli mycket ansträngt i socialtjänsten och äldreomsorgen. Vid hög smittspridning och stort bortfall av personal, till följd av sjukdom, kan kommunerna behöva göra prioriteringar för att säkerställa att de mest utsatta får sina behov tillgodosedda. Det är inte tillåtet idag. SKR har sedan i våras vädjat till regeringen om att socialtjänsten ska få möjlighet att kunna göra tillfälliga prioriteringar inom socialtjänstens område.

− När smittspridningen ökar måste kommunerna kunna använda personalens kompetens på rätt sätt. Socialtjänsten kan då tvingas göra tillfälliga prioriteringar för att säkerställa att de mest utsatta får sina behov tillgodosedda. Det är hög tid att regeringen förstår det och ger kommunerna ett lagligt stöd för att vid behov kunna göra tillfälliga prioriteringar inom socialtjänstens område, säger Anders Knape.

SKR påpekade redan i våras också vikten av att vid behov kunna isolera dementa för att inte utsätta sig själva eller andra att bli smittade av covid-19. Därefter har även Folkhälsomyndigheten framhållit samma behov av lagändringar. När smittspridningen ökar aktualiseras frågan återigen och SKR anser att regeringen nu behöver agera skyndsamt.

Greger Bengtsson
Samordnare äldrefrågor

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!