Publicerad: 27 februari 2020

Nyhet

Nödvändiga förslag om fjärrundervisning

Regeringen föreslår nu lagändringar som innebär utökade möjligheter till fjärrundervisning. SKR välkomnar förslaget som är ett steg i rätt riktning.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson.

Regeringen föreslår ökade möjligheter för att bedriva fjärrundervisning och distansundervisning, även på entreprenad. Enligt förslaget ska fjärrundervisning kunna användas om det inte finns någon lärare som uppfyller skollagens krav på legitimation och behörighet, eller om elevunderlaget är begränsat.

– Det har varit en lång process och vi välkomnar att det nu kommer ett förslag. Fjärrundervisning är ett gott exempel på hur digitalisering kan bidra till en ökad likvärdighet. Vi ser att regeringen delar vår bild om att detta är en viktig åtgärd för att öka möjligheterna för huvudmännen att ge alla elever en kvalitativ och jämlik undervisning. Det är ett stort steg i rätt riktning men vi anser att möjligheterna behöver bli ännu mer omfattande, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen för utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Undervisning bör tillåtas även i lägre årskurser

Regeringen föreslår att fjärrundervisning ska tillåtas i moderna språk från årskurs 6. I övriga ämnen, förutom de praktiskt-estetiska, tillåts det från årskurs 7. SKR har i remissyttrande och på andra sätt föreslagit att fjärrundervisning även ska kunna användas i lägre årskurser.

– SKR anser att möjligheterna till fjärrundervisning borde vara de samma i alla årskurser. I debatten kan man höra farhågor kring fjärrundervisning för yngre elever, samtidigt är vi överens om att även dessa elever behöver möta behöriga lärare. Små skolor på landsbygd kan ha svårt att rekrytera behöriga lärare i alla ämnen, och det är där de yngsta eleverna går. Att använda fjärrundervisning är ett sätt att möta den verklighet som finns, då måste vi tillåta att den utvecklas även för yngre elever i vissa ämnen, säger Per-Arne Andersson.

Alla elever på gymnasiet bör omfattas

Regeringens förslag ger vissa elever möjlighet att studera på distans, men det krävs särskilda förutsättningar. SKR anser att alla elever som önskar borde kunna få välja att läsa en gymnasieutbildning på distans. Det viktigaste är att elever fullföljer en gymnasieutbildning, inte på vilket sätt.

Fakta

Fjärrundervisning är interaktiv undervisning som bedrivs med informations- och kommunikationsteknik där elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid (1 kap. 3 § skollagen). Det ska finnas en handledare närvarande i den lokal där eleven befinner sig. (5 a kap skolförordningen).

Maria Caryll
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!