Publicerad: 26 oktober 2020

Nyhet

Nationellt biljettsystem kräver statlig finansiering

Ett nationellt digitalt biljettsystem för kollektivtrafiken kan vara positivt, anser SKR. Men staten bör stå för de investeringar som krävs.

Anders Knape

Anders Knape

– Att kunna köpa alla sina biljetter på samma ställe skulle förenkla för alla personer som varje dag reser och arbetspendlar. Det skulle även underlätta för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och de företag som kör kollektivtrafik kommersiellt att skapa attraktiva erbjudanden samt ge möjlighet för fler att kunna sälja biljetterna, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner.

Förutom att etablera en gemensam digital infrastruktur innehåller utredningen ”Ett nationellt biljettsystem för all kollektivtrafik” även förslag om så kallad öppna data – att alla kollektivtrafikföretags uppgifter om till exempel hur trafiken går i realtid och hur man köper en biljett ska kunna ses och användas av alla. På så vis blir det enklare att skapa nya tjänster som alla kan använda för att ta sig till olika platser.

Ett konkurrensproblem i dag är att SJ har en egen, väletablerad försäljningskanal och att man där inte säljer biljetter från konkurrerande bolag. Det gör det svårt att planera för långväga resor med tåg, då inte alla möjliga resesätt finns med. SKR stödjer utredningens förslag att man ska hitta alla biljetter på samma ställe, såväl för korta som långa resor.

– Vi tycker det är bra med förändringar som gör det enklare att resa kollektivt. Det gynnar alla och inte minst klimatet, säger Anders Knape.

SKR understryker att staten måste stå för de investeringar som krävs för att bygga upp ett nationellt biljettsystem. Utredningens förslag är ambitiösa och kommer att vara kostsamma att realisera. Samtidigt är det viktigt att ta tillvara på de biljettsystem som redan finns och som fungerar bra.

Sara Rhudin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!