Publicerad: 15 september 2020

Nyhet

Nationellt besöksförbud på särskilda boenden upphör

Besöksförbudet som infördes i april har varit ett av verktygen för att minska smittspridningen på särskilda boenden. SKR anser att det inte längre behövs på nationell nivå.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Smittspridningen slog initialt hårt mot många äldre på särskilda boenden. Personalen i äldreomsorgen arbetade under stor press med att ställa om sitt arbete för att minska att de äldre drabbades. Det tillsammans med att Folkhälsomyndigheten ser att samhällssmittan minskat under försommaren har medfört att smittspridningen är låg på särskilda boenden sedan slutet av juni.

– Vi välkomnar nu att besöksförbudet upphör på nationell nivå. Många äldre, demenssjuka och deras anhöriga har mått dåligt av att inte kunna få besöka eller ta emot besök. Besöksförbudet har under våren bidragit till att snabbt minska smittspridningen på äldreboenden. SKR anser nu att det är rimligt att avveckla det nationella besöksförbudet, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och regioner (SKR).

SKR ser ett stort behov av ett tydligt nationellt stöd från i första hand Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten i form av information och vägledning samt information till befolkningen om vad som gäller när besöksförbudet tas bort.

– Det finns fortfarande en risk för lokala smittutbrott. Det är då viktigt att det finns verktyg för att snabbt kunna agera och stoppa smittan så att vi inte hamnar i samma läge som i våras, säger Fredrik Lennartsson.

De åtgärder som varit framgångsrika behöver användas även framöver. De arbetssätten redovisas i ett material som SKR sammanställt kring erfarenheter och kunskap som utvecklats sedan starten av coronapandemin, ”10 lärdomar för att förhindra smitta i äldreomsorgen”.

Det behövs också förstärkta möjligheter för att hindra smittspridningen om smittan kommer in på äldreboenden. Exempel på vad som behövs är:

  • Möjlighet till lokala besöksförbud.
  • Legala möjligheter för att skilja smittade personer från osmittade.
  • Möjlighet till karantän vid misstänkt smitta, exempelvis vid inflytt till särskilt boende.
  • Möjlighet till isolering i lägenhet vid smitta.
  • Möjlighet att begränsa besök till exempel antal personer, eller tid för besök.

– Besöksförbudet upphör om två veckor så det är därför viktigt att regeringen, Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten agerar skyndsamt för att ta fram redskap så att kommunerna kan förhindra och stoppa smittutbrott och en smittspridning, säger Fredrik Lennartsson.

Fakta

SKR lämnade i mars en hemställan till regeringen bland annat om att regler för besöksförbud måste klargöras efter att ett flertal kommuner infört detta på äldreboenden och gruppbostäder för att minska smittspridning. Regeringen beslöt att ett besöksförbud skulle införas den 1 april till sista juni. Undantag fick i enskilda fall medges. Besöksförbudet förlängdes sedan för att upphöra den 30 september.

Greger Bengtsson
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!