Publicerad: 30 mars 2020

Nyhet

Nationell läkemedelslista måste skjutas upp

SKR har skickat en hemställan till regeringen om att skyndsamt föreslå att lagen om nationell läkemedelslista skjuts upp.

Anders Knape

Anders Knape

– Hälso- och sjukvården befinner sig i en svår situation med att kunna hantera verksamheterna i och med det nya coronaviruset. Vi ser därför att det är av yttersta vikt att inte belasta vården och dess medarbetare med ett stort utvecklingsarbete som måste till för att införa en nationell läkemedelslista, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Den pågående covid-19-pandemin gör att förutsättningarna saknas för ett stort nationellt utvecklings- och införandeprojekt som nationella läkemedelslistan. Att genomdriva lagen i nuläget vore att allvarligt äventyra patientsäkerheten genom att utsätta vårdens medarbetare, IT-system och centrala processer för en orimlig belastning. Dessutom ser SKR att den fördjupade diskussion om nationella läkemedelslistan som just inletts, men som redan fått avbrytas på grund av covid-19, är helt avgörande för att listan ska kunna ge önskad nytta när den väl införs.

SKR ser positivt på att regeringen under mars 2020 tagit initiativ till en fördjupad diskussion med regionerna, SKR, Inera, E-hälsomyndigheten, Datainspektionen och DIGG om de sedan länge kända utmaningarna med lagen om nationell läkemedelslista. Men tidplanen för att införa den nationella läkemedelslistan behöver förlängas och skjutas upp.

– Vi hoppas att regeringen nu tar initiativet till att gå till riksdagen för en lagändring snarast, säger Anders Knape.

Helena Palm
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!