Publicerad: 1 juli 2020

Nyhet

Myndigheter uppmanas att fortsätta undvika enkäter

SKR fortsätter att vara restriktiv med enkäter till kommuner och regioner. Av samma skäl uppmanar SKR även myndigheter att undvika enkätutskick under hösten.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har beslutat att förlänga förbundets eget enkätstopp till kommuner och regioner året ut. Det är en följd av den fortsatt stora arbetsbelastning som många kommuner och regioner har framöver på grund av hanteringen av covid-19 . Undantagna är endast ett fåtal av SKR:s enkäter som bedöms vara av synnerlig vikt.

Av samma skäl uppmanar SKR även myndigheter att fortsatt undvika utskick av enkäter till kommuner och regioner, i den mån det är möjligt. SKR rekommenderar att myndigheterna hellre använder alternativa undersökningsmetoder för att få in nödvändig kunskap och SKR:s experter och nätverk inom olika sakområden står fortsatt till förfogande.

I de fall där enkäter bedöms nödvändiga uppmanas att myndigheterna tillåter längre svarstider, använder urvalsundersökningar och kontaktar SKR för att diskutera lämplig tidpunkt för utskick.

Peter Fitger
Sektionschef statistik

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!