Publicerad: 4 september 2020

Nyhet

Myndigheternas förslag är inte tillräckliga

Kommunbehovet saknas i Skolverkets förslag till hur skolmyndigheterna ska få tillgång till nödvändig information för sin verksamhet. Snabbt agerande krävs för framtiden och övergångsperioden

Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning

Mats Gerdau

Skolverket har idag presenterat förslag på lösningar för att information om alla skolor, såväl kommunala som fristående, återigen ska kunna hanteras och publiceras av skolmyndigheterna. SCB har också lämnat ett förslag om hur Skolverket ska kunna ta del av de uppgifter som myndigheten behöver från SCB för att kunna utföra sin verksamhet.

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppfattar att förslagen till stor del säkerställer de behov som skolmyndigheterna har av att kunna inhämta och publicera de uppgifter som det finns behov av inom den skollagsreglerade verksamheten.

Samtliga dessa förslag täcker däremot inte kommuners behov av att själva bestämma och inhämta de uppgifter som behövs för att göra en träffsäker resursfördelning. Ett annat bekymmer är att det inte är tydligt hur ett par av förslagen löser tillgången till uppgifter bakåt i tiden, alltså hur kommuner och andra aktörer ska få tillgång till statistiskt material för tidigare år.

– Statens olika myndigheter har verkligen trasslat till det för oss alla. Ingen tycker ju att dagens situation är bra, därför är det välkommet att det finns en bred samsyn om att en lösning måste till. Annars kan inte kommunerna få förutsättningar att utföra sina uppdrag. Det är dessutom bråttom, säger Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

Oavsett vilken lösning regeringen väljer att gå vidare med, efter beredning och remiss, bedömer SKR att det kommer att ta tid innan en långsiktig lösning är på plats.

– Skolverket släckte ner sin publicering av statistik på kommun- och skolnivå den 1 september och nu befinner vi oss i ett vakuum. Det är akut att en övergångslösning kommer på plats, säger Mats Gerdau.

Avsaknaden av skolenhetsregistret samt statistik på alla nivåer förutom på riksnivå drabbar kommunernas arbete och dessutom drabbar det också elever och föräldrar som ska välja skola.

Fakta

Exempel på saker, som nu är svåra eller omöjliga att göra innan en övergångslösning är på plats:

  • kommunernas och skolornas möjlighet att utföra systematiskt kvalitetsarbete försvåras
  • möjligheten att korrekt kunna informera vårdnadshavare och elever inför val av skola
  • korrekt kunna fördela resurser till skolor utifrån barns och elevers förutsättningar och behov
  • genomförande av nationella prov och jämförelser av provresultat med slutbetyg
  • deltagande i internationella studier
  • utbetalning av flera statsbidrag (enligt Skolverket omfattande 13 miljarder kr)
  • Skolinspektionens tillsynsarbete

Karin Hedin
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!