Publicerad: 22 maj 2020

Nyhet

Möjligheter till digital vård inom nationella taxan

SKR välkomnar regeringens beslut om att möjliggöra digital vård inom den nationella taxan. Nu ska SKR och de fackliga organisationerna skyndsamt ta fram förslag till ersättningsnivåer.

Marie Morell, ordförande i SKR:s sjukvårdsdelegation

Marie Morell

Regeringen har beslutat om en ny förordning för att underlätta för de regioner som vill att ge läkare och fysioterapeuter som verkar genom den nationella taxan möjlighet att ge vård digitalt.

− Det är bra att det nu öppnas en möjlighet för de regioner som vill att kunna utöka den digitala vården genom de läkare och fysioterapeuter som är verksamma inom den nationella taxan, säger Marie Morell, ordförande för sjukvårdsdelegation på Sveriges Kommuner och Regioner.

SKR har länge påtalat bristerna i det nuvarande taxesystemet och lyft behovet av förändringar. SKR är angelägna om att hitta en mer långsiktigt hållbar lösning, vilket också utretts av bland andra Nära vård-utredningen. Med anledning av det brådskande läget under den pågående covid-19-pandemin kommer SKR nu, tillsammans med Läkarförbundet och Fysioterapeuterna, att ta fram rekommendationer till ersättningsnivåer utifrån regeringens beslut.

− Nu när regeringen har fattat ett beslut kan vi, tillsammans med Läkarförbundet och Fysioterapeuterna, ta fram ett förslag på ersättningsnivåer för digital vård till regionerna, säger Marie Morell.

SKR har, i samverkan med Sveriges läkarförbund och Fysioterapeuterna, sedan tidigare tagit fram en vägledning kring hur dessa vårdgivare under covid-19-pandemin vid behov ska kunna lånas in till regionernas hälso- och sjukvård.

Fakta nationella taxan
Nationella taxan är ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för vissa läkare och fysioterapeuter.

Olle Olsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!