Publicerad: 27 februari 2020

Nyhet

Minskat beroende av hyrpersonal prioriterad fråga

Bemanningstrenden för helåret 2019 visar en total ökning med 3,4 procent, eller 184 miljoner kronor. Men också en positiv utveckling inom flera områden.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Kostnaden för inhyrda läkare minskar totalt med 2 procent. För sjuksköterskor är ökningen 14 procent. Störst är ökningen inom primärvård, där inhyrda sjuksköterskor ökat med 31 procent.

– Det är bekymmersamt att inhyrningen fortsätter att öka och det visar att regionerna behöver prioritera insatser som bidrar till att vända utvecklingen, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelning vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Tio regioner har minskat sina kostnader för inhyrd personal 2019: Halland, Värmland, Sörmland, Jönköping, Västra Götaland, Jämtland, Gävleborg, Uppsala, Norrbotten och Örebro.

Tolv regioner har minskat sina kostnader för psykiatrin. Totalt minskar kostnaderna med 4 procent. Hyrkostnaderna minskar för läkare i psykiatrin men ökar för sjuksköterskor.

Trots försök genom åren att minska inhyrningen av personal har den i stället ökat och omfattar nu allt fler personalkategorier. Stora pensionsavgångar och ett ökat vårdbehov är två orsaker till användningen av hyrpersonal. Den totala kostnaden för inhyrd personal i hälso- och sjukvården är knappt 5,6 miljarder kronor. Mer än 96 procent av kostnader för medarbetare avser fast anställda.

Arbetet fortsätter

Regionerna har tidigare bedrivit ett gemensamt arbete med insatser inom en rad olika områden för att bli oberoende av inhyrd personal. Detta arbete kommer nu att fortsätta. Regionerna har bland annat kommit överens om ett antal gemensamma fokusområden, exempelvis utökat samarbete vid upphandling av inhyrd personal. Det fortsatta arbetet kommer att bedrivas både på nationell nivå genom exempelvis återkommande uppföljningar, men framför allt på regional nivå.

– Det är mycket positivt att regionerna bestämt sig för att fortsätta arbetet för att minska beroende av inhyrd personal. Det är viktigt av flera skäl, framför allt med hänsyn till patienternas behov av kontinuitet i kontakterna med hälso- och sjukvården, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne och projektledare för regionernas gemensamma arbete för att bli oberoende av inhyrd personal.

Oberoende viktigt av flera skäl

Med egna medarbetare skapas kontinuitet vilket är en förutsättning för säker vård för patienterna. För många, inte minst äldre och kroniskt sjuka som ofta söker vård, innebär det en trygghet att möta samma vårdpersonal, personer som har god kunskap om patienterna och deras behov.

Ett oberoende av inhyrd personal är viktigt för att andra utvecklingsarbeten inom hälso- och sjukvården ska lyckas. Utveckling inom hälso- och sjukvården handlar om bättre kvalitet, högre patientsäkerhet och större trygghet för patienterna samt bättre arbetsmiljö för personalen, med färre sjukskrivningar.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!