Publicerad: 31 januari 2020

Nyhet

Miljardsatsning för nära vård

SKR och regeringen har ingått en överenskommelse som ska stödja utvecklingen av hälso- och sjukvården, med inriktning på nära vård.

– Nära vård handlar om att arbeta mer förebyggande och att vården ska finnas tillgänglig närmare invånarna, där de behöver den. Omställningen är en förutsättning för att regioner och kommuner ska kunna fortsätta erbjuda en god och långsiktigt hållbar vård och omsorg, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation.

För utvecklingen av den nära vården med fokus på primärvården avsätts totalt 2,9 miljarder kronor till regioner och kommuner för 2020. Regionerna får 1,4 miljarder kronor under 2020, som bland annat kan användas för att förbättra tillgänglighet i primärvården, öka kontinuiteten för patienterna samt bidra till en mer personcentrerad hälso- och sjukvård. Därutöver får regionerna en generell resursförstärkning 2020 för utvecklingen av hälso- och sjukvården, med fokus på primärvården, på 1,5 miljarder kronor.

I syfte att stärka förutsättningarna för vårdens medarbetare avsätts totalt 2,9 miljarder kronor. Av dessa medel avsätts 1,8 miljarder kronor till regionerna, och 500 miljoner kronor till kommunerna, så att de ska kunna stärka planeringen av sitt kompetensbehov. Det kan bland annat innebära förbättrade förutsättningar på arbetsplatserna, utbildning av framtidens medarbetare och kompetensutveckling av personal. Medlen till kommunerna kan även användas för andra insatser i omställningen till nära vård.

500 miljoner kronor avsätts till regionerna för att fler sjuksköterskor ska ges möjlighet att läsa till specialistsjuksköterska med betald utbildning. Därtill avsätts 100 miljoner kronor till regionerna för att möjliggöra utvecklings- och karriärmöjligheter för specialistsjuksköterskor med fördjupad kompetens inom centrala områden.

För ökad tillgänglighet inom barnhälsovården avsätts 114 miljoner kronor till regionerna. Syftet är att bidra till en god och jämlik hälsa redan från barndomen.

Överenskommelsen omfattar totalt drygt 6,2 miljarder kronor för 2020.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!