Publicerad: 17 juni 2020

Nyhet

Mer resurser till beredskap i vården behövs

SKR är i stort sett positiv till utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Men regionerna och kommunerna behöver ytterligare statliga medel under nästa försvarsperiod.

Anders Knape

Anders Knape

Det delbetänkande som har presenterats av Utredningen om hälso-och sjukvårdens beredskap ska utgöra underlag för den försvarspolitiska inriktningsproposition som regeringen ska lämna till riksdagen under hösten 2020.

− Vi är i stort sett nöjda med utredningen. Men med de uppgifter som regioner och kommuner har idag som inte är tillräckligt finansierade och med de nya uppgifter som föreslås i utredningen så måste staten ta ansvar för att skjuta till ytterligare resurser, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En förutsättning för att regionerna ska kunna ta sig an nya uppgifter i arbetet med civilt försvar är att staten tar sitt ansvar för att finansiera regionernas arbete med krisberedskap utifrån Lagen om extraordinära händelser (LEH). Enligt SKR:s beräkning 2017, uppgick regionernas kostnader per år för krisberedskap till ca 138 miljoner kronor. Det kan jämföras med den ersättning som staten betalar ut, ca 30 miljoner kronor per år. En differens på 100 miljoner kronor.

− Krigsorganisationen ställer krav på både regionernas hälso- och sjukvård samt den kommunala hälso-och sjukvården. Dessa krav innebär betydligt högre kostnader än det förslag om ersättningsnivåer som utredningen framför. Det är inte rimligt, säger Anders Knape.

SKR ifrågasätter också förslaget om förmågan att dubblera antalet vårdplatser som styrning vid höjd beredskap. Denna fråga behöver beredas ytterligare.

SKR liksom utredningen ser att försörjningen av bland annat läkemedel och sjukvårdsmateriel behöver vara tillräcklig för sjukvården i ett normalläge i fred och för att upprätthålla katastrofmedicinsk beredskap i regionerna. Det behövs dock en fördjupad analys av de kostnader som blir följden av det statliga förslaget att höja ambitionsnivån när det gäller lageruppbyggnad hos regionerna. Den bör ligga till grund för ekonomisk ersättning till regionerna i enlighet med den kommunala finansieringsprincipen.

För att planera och genomföra utbildningar och övningar för totalförsvarets behov har utredningen angett 30 miljoner kronor till kommunerna och 70 miljoner kronor till regionerna. SKR understryker att det krävs en ersättning på en betydligt högre nivå om det ska kunna genomföras. Det gäller i synnerhet för kommunerna.

− Särskilt viktigt är att utredningen inför slutbetänkandet säkerställer att lärdomar från den pågående pandemin inkluderas som grund för förslagen. Inte minst kring varu- och läkemedelsförsörjningen, säger Anders Knape.

Hasse Knutsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!