Publicerad: 22 december 2020

Nyhet

Många förlorare när pappersproducenterna slipper ansvar

Trots massiv remisskritik upphäver regeringen producentansvaret för returpapper. Hushållen och kommunerna får betala. Beslutet riskerar även att slå hårt mot miljön.

Anders Knape

Anders Knape

Regeringens beslut innebär att ansvaret för insamling och återvinning av dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker läggs på kommunerna.

– SKR och Avfall Sverige har efterfrågat en dialog med regeringen för att hitta en lösning som både förenklar återvinningen och möter mediernas problem. Istället väljer regeringen att köra över kommunerna, utan att överhuvudtaget förankra sina förslag. Det blir dyrt för hushållen och är dessutom ett vågspel om miljön, säger Anders Knape, ordförande för SKR.

– Regeringens besked innebär att vi överger den miljörättsliga principen om att förorenaren ska betala, vilket producentansvaret är ett tydligt uttryck för. Beslutet är ett avsteg från arbetet mot en cirkulär ekonomi och de globala hållbarhetsmålen. Om det skrotade producentansvaret för returpapper ska ses som en modell för framtiden finns det all anledning att vara orolig, säger Lars Stjernkvist, ordförande Avfall Sverige.

Stöd till medierna en annan fråga

Enligt regeringen är syftet med beslutet att lösa de ekonomiska utmaningar som många tidningar står inför, men det problemet kräver helt andra åtgärder. Upphävandet av producentansvaret leder till dyra dellösningar för insamling och återvinning av returpapper, förpackningar och matavfall från hushållen. I slutänden drabbas medborgarna genom en generell höjning av avfallstaxan och en krångligare återvinning. Dessutom utgörs nästan hälften av returpappret idag av reklam.

– Varför regeringen väljer att låta kommunerna och medborgarna betala notan för att ta hand om detta många gånger oönskade material, dessutom från kommersiellt starka aktörer, ställer vi oss helt oförstående till, säger Lars Stjernkvist.

Ett stort antal tunga remissinstanser, såsom Naturvårdsverket, Kemikalieinspektionen, SKR tillsammans med Avfall Sverige, samt en lång rad kommuner och bygg- och bostadsorganisationer har avstyrkt regeringens förslag i sina remissvar.

Regeringens förslag saknar konsekvensanalys och skapar många frågor:

  • Hurska kommunerna på ett år kunna skapa en insamlingslösning?
  • Hurska de existerande avtalen mellan privata aktörer och Pressretur, som sträcker sig fram till 2024, hanteras?
  • Hur påverkas hushållen av en höjd avfallstaxa?
  • Kan undantaget för producentansvaret leda till att fler företag söker undantag?

Fakta

Redan 2022 ska ett nytt insamlingssystem för gamla dagstidningar, reklamblad och andra trycksaker finnas på plats. Beräkningar från Avfall Sverige visar att det kommer att kosta ett genomsnittligt hushåll mellan 150 och 250 kronor per år, i glesbygd kan räkningen sluta på drygt 500 kronor.

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!