Publicerad: 20 oktober 2020

Nyhet

Låt inte staten köra över kommunerna om vindkraften

Regeringen vill tillsätta en utredning för att se över hur ett avskaffande av kommunernas rätt att säga nej till olämpligt placerade vindkraftverk skulle fungera.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

− Förslaget är oroväckande. Självklart måste kommunen ha ett inflytande över så här omfattande etableringar. Det handlar inte om ett veto. I Sverige har vi en fundamental princip att människor som påverkas av ett beslut också ska ha möjlighet att påverka beslutet. Det är grundbulten i vår demokrati, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Förändringar i den fysiska miljön påverkar i hög grad kommunens invånare och beslut om den är ett demokratiskt arbete på lokal nivå. Kommunen har därför både rättighet och skyldighet att pröva lämpligheten för nästan all bebyggelse på ett ingående och detaljerat sätt. Det gäller allt ifrån byggnationer som fritidsgårdar och förskolor till stora infrastrukturprojekt. SKR anser det olyckligt att regeringen nu tillsätter en utredning med syfte att omkullkasta denna princip när det gäller just storskalig vindkraftsutbyggnad.

Vindkraften är en viktig energikälla som har byggts ut snabbt under det senaste decenniet. Antalet vindkraftverk har på drygt tio år ökat från några hundra till över fyra tusen. Vindkraften står i dag för mellan 12 och 15 procent av den el som förbrukas inom Sverige. Många företag visar intresse för att etablera vindkraftsparker på flera håll i landet.

− Kommunerna är inte emot en utbyggnad av vindkraften. Tvärtom är de en konstruktiv kraft i arbetet för att skapa ett mer klimatsmart Sverige. Att kommunerna är en del av en konstruktiv dialog om vindkraftens lokalisering är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling. SKR och kommunerna kommer att arbeta för en fortsatt stark expansion av vindkraften, säger Gunilla Glasare.

Ann-Sofie Ericsson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!