Publicerad: 25 februari 2020

Nyhet

Långa väntetider till BUP men kortare operationsköer

Väntetiderna till den specialiserade vården fortsätter att minska samtidigt som väntan på besök, behandling och utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin är långa.

Fredrik Lennartsson.

Fredrik Lennartsson.

I dag publicerar Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) siffror för väntetider i vården under januari. Det är den första uppföljningen av 2020 års överenskommelse med regeringen om ökad tillgänglighet i vården och ligger till grund för de prestationsbaserade medel som betalas ut till regionerna.

Väntetiderna till specialiserad vården minskar

Väntetiderna till såväl första besök som till operation eller annan åtgärd inom den specialiserade vården fortsätter att minska. 16 av 21 regioner får ta del av medel för första besök i den specialiserade vården. 15 av regionerna har kortare väntetider till första besök i den specialiserade jämfört med januari 2019.

17 regioner får ta del av medel för operation eller åtgärd inom den specialiserade vården. 16 av dessa regioner har minskat väntetiderna jämfört med januari 2019.

– Det är glädjande siffror och visar på att regionernas arbete med att minska väntetiderna till den specialiserade vården gett resultat, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på SKR.

Ökad tillgänglighet i primärvården

För första gången betalas medel ut till regionerna utifrån tillgängligheten till primärvården. I 7 regioner fick minst 85 procent av patienterna en medicinsk bedömning inom tre dagar i januari.

– Den ändrade vårdgarantin har inneburit nya möjligheter för vårdcentraler att arbeta mer ändamålsenligt och att patienter får träffa rätt kompetens direkt. Jag tror att vi kommer se en succesiv förbättring av tillgängligheten till primärvården i år, säger Fredrik Lennartsson.

Sedan 1 januari 2019 ska patienter få en första medicinsk bedömning i primärvården inom tre dagar. Tidigare omfattade vårdgarantin läkarbesök inom sju dagar.

Långa väntetider till BUP

Tre delar av överenskommelsen om vårdens tillgänglighet betalas ut till regionerna utifrån tillgängligheten inom barn- och ungdomspsykiatrin (BUP). Medel betalas ut då minst 72 procent av patienterna fått ett första besök, en påbörjad behandling eller då vården inlett en fördjupad utredning inom 30 dagar.

Fyra regioner får medel för delen som handlar om första besök. Sju regioner får medel för delen som handlar om behandling och två regioner får medel för delen som handlar om fördjupad utredning.

– Väntetiderna till BUP är för långa och det är inte hållbart för alla de som är i behov av vård och stöd. Vården tar emot allt fler barn och unga i dag, men behoven ökar tyvärr ännu snabbare, säger Fredrik Lennartsson.

Under perioden 2016-2018 ökade antalet besök inom BUP med 24 procent.

Fakta: Överenskommelsen ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården

SKR och staten har tecknat en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården under 2020 som omfattar totalt 2 896 miljoner kronor.

Den största delen av medlen betalas ut utifrån prestationskrav för kortare väntetider. Prestationskraven baseras på regionernas väntetider inom sju områden:

  • Medicinsk bedömning i primärvården
  • Första besök inom den specialiserade vården
  • Operation/åtgärd inom den specialiserade vården
  • Återbesök inom den specialiserade vården
  • Första besök inom barn- och ungdomspsykiatri
  • Fördjupad utredning inom barn- och ungdomspsykiatri
  • Behandling inom barn- och ungdomspsykiatri

Uppföljningen görs månadsvis från januari till november 2020. Området ”återbesök inom den specialiserade vården” mäts dock först från och med juli.

*Siffran har rättats. Tidigare stod det 2 906 miljoner.

Annika Brodin-Blomberg
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!