Publicerad: 17 maj 2020

Nyhet

Kritik mot polska kommuners agerande mot HBTQ-personer

De europeiska kommun- och regionförbundens samarbetsorganisation vänder sig idag till polska kommuner och regioner med uppmaningen att stå upp för mänskliga rättigheter för HBTQ-personer.

Emil Broberg, ledamot i SKR:s AU och talesperson i jämställdhetsfrågor för CEMR

Emil Broberg

Jämställdhetskommittén inom de europeiska kommun- och regionförbundets samarbetsorganisation (CEMR) skriver i ett brev att man under det gångna året sett flera exempel på hur de mänskliga rättigheterna för HBTQ-samhällen utmanas, bland annat genom att ett hundratal polska lokala och regionala myndigheter (kommuner eller liknande) har gjort uttalanden om att stå fria från ”HBTQ-ideologier” samt undandragit ekonomiskt stöd för frivilligorganisationer som arbetar till stöd för mänskliga rättigheter.

– Vi är djupt bekymrade över utvecklingen för mänskliga rättigheter i Polen, inte minst de beslut som har fattats på lokal och regional nivå om att utropa ”HBTQ-fria zoner”. Vi uppmanar också de polska kommuner och regioner som står fast i sitt försvar för mänskliga rättigheter att fortsätta göra så. De har vårt fulla stöd, säger Emil Broberg, svensk ordförande för kommittén för jämställdhet i CEMR.

Även EU har tydligt kritiserat de HBTQ-fria zonerna i Polen, både genom Europaparlamentet och EU-kommissionen.

– Det är viktigt att fortsätta stå upp för de grundläggande värderingarna I Europa och att brott mot dessa tas upp både i den allmänna debatten och i den revidering av hur EU-länderna hanterar lagstiftningen till stöd för mänskliga rättigheter, som EU gör årligen, säger Emil Broberg.

Även Europarådets lokala och regionala församling, Kongressen, uppmärksammar den oroande utvecklingen i Polen.

– Lokala och regionala myndigheter i Polen är skyldiga att garantera sina medborgares mänskliga rättigheter. De inskränkningar som nu drabbar HBTQ-personer är ett avsteg och brott mot demokratin, säger Anders Knape, ordförande för SKR samt för Kongressen.

Kongressen kommer i höst att presentera en rapport om det ansvar lokala och regionala myndigheters har för att säkerställa HBTQ-personers mänskliga rättigheter.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!