Publicerad: 23 april 2020

Nyhet

Krävs grundlig utredning om skolans huvudmannaskap

Det behövs en utredning som på djupet analyserar konsekvenser av ett förändrat huvudmannaskap för skolan. Det är budskapet i den skrivelse som SKR idag skickat till regering och riksdag.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Regeringen och samarbetspartierna har inom ramen för Januariavtalet aviserat att man ska ta fram ett beslutsunderlag om förstatligande av skolan.

– Frågan har på olika sätt diskuterats under lång tid och SKR välkomnar en utredning som vänder på varje sten. Det finns många föreställningar om vad ett förstatligande innebär, men det finns få konkreta svar, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

En enig utbildningsberedning står bakom skrivelsen.

Behov av djupare analys

I debatten runt skolan och statens roll förekommer olika förslag. En del är mycket långtgående och handlar om att staten ska ta över huvudmannaskapet för samtliga skolor. Andra handlar istället om vissa delar av ansvaret, till exempel att fördela resurser.

– Oavsett hur stora förändringar man tänker sig behövs betydligt djupare analyser än vad vi har sett hittills. Som representanter för de kommunala huvudmännen och utifrån våra erfarenheter på lokal nivå, har vi i SKRs utbildningsberedning sammanställt frågeställningar som en kommande utredning behöver ta hänsyn till. Vi ser fram emot en nära dialog med såväl utredning som regering och riksdag, säger Kenneth Handberg, vice ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

Fyra områden

I skrivelsen presenteras en rad frågor där konsekvenserna behöver belysas. Det handlar om fyra områden: de ekonomiska resurserna, lärarnas situation, att hålla samman utbildningssystemet och kommunernas roll.

Utgångspunkten för en utredning måste vara högre måluppfyllelse och stärkt likvärdighet och vad det är i ett förändrat huvudmannaskap som skulle kunna förväntas leda till det.

– Vårt mål är en riktigt bra skola för alla elever. Då tror vi att det är viktigt med en tydlig och konsekvent styrning av skolan där ansvar och befogenheter hänger ihop och där olika parters roller blir glasklara, säger Mats Gerdau.

Fakta

SKRs beredning för utbildningsfrågor har hand om frågor med anknytning till förskolan, grundskolan och gymnasieskolan. Beredningen har 13 ordinarie ledamöter och 10 ersättare. Alla riksdagspartier samt Demokraterna finns representerade.

Bodil Båvner
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!