Publicerad: 21 oktober 2020

Nyhet

Kommunerna larmar om sämre stöd från Arbetsförmedlingen

Många kommuner anser att Arbetsförmedlingens lokala närvaro är otillräcklig. Myndigheten och regeringen behöver ta flera initiativ för att säkra kvalitet och likvärdighet i arbetet framöver.

Roy Melchert.

Roy Melchert.

I en enkät till kommunernas arbetsmarknadsenheter har SKR ställt ett antal frågor om Arbetsförmedlingens lokala närvaro och stödet till de arbetssökande. Det är den tredje uppföljningen under de senaste två åren.

− Myndigheten har lagt ner huvuddelen av sina kontor och minskat personalstyrkan. Vi ser hur kommuner på olika sätt tvingas kliva in och täcka upp där staten försvinner. Den pågående pandemin sätter än mer fokus på vikten av att stöd behöver säkras till de arbetssökande som nu får det ännu tuffare, säger Roy Melchert, chef för arbetsmarknadssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Bristfällig närvaro

Endast 4 av 10 kommuner uppger att Arbetsförmedlingen har en lösning på plats för att säkerställa lokal närvaro för arbetssökande från deras kommun. Bland de som saknat ett arbetsförmedlingskontor redan före 2019 är denna andel särskilt låg (16 procent).

− Förra hösten var regeringens besked att fler Arbetsförmedlingskontor skulle öppnas, fler ”skyltar måste upp”. Vår rapport understryker att lokal närvaro handlar om mer än att säkra lokaler att verka ifrån. Mötet med myndigheten behöver anpassas till skilda behov hos arbetssökande och arbetsgivare, och kvalitet och likvärdighet behöver säkras. Det är viktigt att Arbetsförmedlingen fungerar både i övergångsperioden fram till reformeringen 2022 och att ett välfungerande system finns på plats då, säger Roy Melchert.

Tydliga besked efterfrågas

SKR ser ett allt mer akut behov av att regeringen och samarbetspartierna ger tydliga besked om inriktningen för Arbetsförmedlingen och hur arbetsmarknadspolitiken ska utformas och leverera nu och i framtiden.

− Arbetsförmedlingen får inte tappa bort uppdraget att prioritera de som står långt från arbetsmarknaden. Alla behövs för att Sverige ska klara kompetensförsörjningen. Vi kommer fortsätta att noga följa omläggningen av arbetsmarknadspolitiken och omgörningen av Arbetsförmedlingen som får stor påverkan för arbetslösa och arbetsgivare, men också för landets kommuner, säger Roy Melchert.

Fakta

I början av september 2020 genomförde SKR en enkätundersökning till cheferna för kommunernas arbetsmarknadsenheter. De har genom sin position en unik insikt i de lokala behoven hos arbetslösa, lokala förutsättningar och behov i relation till Arbetsförmedlingens uppdrag.

Svarsfrekvensen var 89 procent och underlaget speglar situationen i hela landet och i olika typer av kommuner. Jämförelser görs med liknande undersökningar maj 2019 och februari 2020.

Oscar Svensson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!