Publicerad: 21 december 2020

Nyhet

Involvera SKR i planeringen av återhämtningspaketet

SKR välkomnar EU:s stödpaket för att hantera pandemins konsekvenser. Förbundet anser dock att regeringen har brustit i att involvera kommuner och regioner i den nationella planen.

Anders Knape

Anders Knape

På grund av pandemins framfart i Europa kommer EU:s medlemsländer att få ta del av återhämtningsinsatsen Next Generation EU (NGEU). Sveriges regering planerar att ansöka om bidrag på cirka 40 miljarder kronor via en nationell plan i början av nästa år. Bidragen planeras att användas i budgetpropositionen 2021 och vårens extra ändringsbudgetar.

I Finansdepartementets framtagning av den svenska nationella planen har dock inte den lokala och regionala nivån involverats hittills. Nu skriver SKR i en skrivelse till departementet att förbundet förväntar sig en dialog om utarbetandet av den nationella planen och att kommuner och regioner involveras i den fortsatta processen.

− EU-kommissionen har särskilt lyft fram vikten av att den lokala och regionala nivån bör involveras i framtagandet av de nationella planerna. Det är trots allt landets kommuner och regioner, som ska vara med och genomföra de återhämtningsinsatser som ingår i planen, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR poängterar även att planen måste ta hänsyn till landets olika behov och förutsättningar samt att anslagen bör satsas på strukturella förändringar som inte belastas med nya ansökningsförfaranden, programmering och projekt.

SKR lyfter särskilt att Sveriges anslag bör användas till:

  • Investeringar som effektiviserar och utvecklar verksamheter och bidrar till att kostnader minskar kommande år samt möjliggör strukturella förändringar.
  • En nationell digital infrastruktur, för full utbyggnad av bredband och för gemensamma principer och standarder för digitala samhällstjänster.
  • Att uppgradera det svenska elnätet och säkra tillgång till el.
  • Att säkerställa och underlätta att det finns arbetskraft som har rätt kompetens för de arbetsuppgifter som uppstår i välfärdssektorn. Utbildningssystemet behöver bli mer flexibelt – fler utbildningar behöver erbjudas digitalt, på deltid och som kortare kurser.

Karin Flordal
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!