Publicerad: 12 maj 2020

Nyhet

Intensivt arbete att säkerställa tillgång till läkemedel

Norge bistår med leveranser av narkosläkemedlet propofol till den svenska intensivvården.

Marie Morell Lena Hallengren

Marie Morell Lena Hallengren

Det rådande läget i Sverige och omvärlden har inneburit svårigheter med att få tillgång till vissa läkemedel. Bland annat finns brist på läkemedlet propofol som används i stora mängder till patienter som intensivvårdas för covid-19. Tack vare ett nära och intensivt samarbete mellan regionerna, läkemedelsföretag, distributörer, apoteksaktörer, myndigheter och regeringen har akuta bristsituationer kunnat hanteras.

− Med den samordning av inköp och fördelning av kritiska läkemedel som regionerna byggt upp de gångna veckorna har vi kunnat hantera de stora behov som finns. Fyra regioner i Sverige har de andra regionernas uppdrag att göra gemensamma inköp och har ett nära och mycket värdefullt samarbete med läkemedelsföretag, distributörer, apoteksaktörer och myndigheter, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

− Förra veckan hade jag ett samtal med den norska hälsoministern där jag berättade om situationen i Sverige och vi enades om att försöka lösa den här situationen på bästa sätt, säger Lena Hallengren, socialminister.

Under kommande vecka väntas leveranser av propofol komma till Sverige bland annat från den norska hälso- och sjukvården som kommer att fördelas mellan regionerna utifrån behov. De extra leveranserna från Norge väntas täcka omkring en veckas behov. Utöver detta, görs många insatser för att säkerställa tillgången på propofol inom intensivvården. Exempel på sådana är att köpa tillgängligt propofol från flera olika leverantörer, rekommendationer till sjukvården för att minska användningen, och, där det är tillämpbart, använda alternativa narkosläkemedel.

De initiala kontakterna med den norska hälso- och sjukvården bygger på tidigare etablerad samverkan mellan länderna och togs från sjukhusapotekare, SKR och Läkemedelsverket. Därefter har regeringen i sina kontakter med den norska regeringen kunnat säkerställa att en formell förfrågan från de svenska regionerna till den norska läkemedelsmyndigheten kunnat hanteras skyndsamt.

Samarbetet kring propofol lägger en bra grund för fortsatt samarbete inom läkemedelsområdet mellan Norge och Sverige.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!