Publicerad: 28 maj 2020

Nyhet

Inte markpriser som gör det dyrt att bygga bostäder

Mark är en liten utgiftspost i bostadsbyggandet och säljs av de allra flesta kommuner till ett genomsnittligt pris under 2 500 kronor per kvadratmeter bruttoarea, visar en enkät från SKR.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

Markpriser i bostadsbyggandet, enkätstudie

− Syftet med enkäten är att främja en faktabaserad debatt om bostadsbyggandet. Det hävdas ofta att nya bostäder blir dyra eftersom kommunerna tar ut höga priser för den mark bostäderna byggs på. Men vår studie visar att köpeskillingen för mark är en liten utgiftspost i bostadsbyggandet. Det är andra kostnader som måste pressas, säger Gunilla Glasare, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Låga priser oavsett vad som byggs

75 procent av kommunerna deltog i SKR:s enkätstudie, däribland 18 av de 20 kommuner med flest invånare. I enkäten fick kommunerna uppge till vilket genomsnittligt pris de sålde mark för bostadsbyggande under 2019.

När det gäller försäljningar som gjordes per kvadratmeter bruttoarea, det vill säga den totala arean i husen som ska byggas, visar enkätsvaren bland annat att 8 av 10 kommuner sålde mark för hyresrätter till ett genomsnittligt pris på 2 500 kronor eller lägre. 7 av 10 kommuner sålde mark för bostadsrätter för 2 500 kronor eller lägre.

En liten andel av totala produktionskostnaden

Köpeskillingen för mark kan jämföras med att den totala kostnaden för att producera bostadsrätter i flerbostadshus var drygt 48 000 kronor per kvadratmeter lägenhetsarea år 2018 och 34 000 kronor för hyresrätter, enligt SCB. Lägenhetsarean är något mindre än bruttoarean, men jämförelsen visar ändå att mark är en liten utgiftspost i bostadsbyggandet.

Byggandet måste bli mer effektivt

Boverket uppskattar att kostnaderna för fel, brister och skador i byggandet kan uppgå till över 100 miljarder kronor per år. Därtill har flera studier genom åren visat att byggsektorn har en svag utveckling av sin produktivitet.

− Ska nya bostäder bli billigare måste byggandet bli mer effektivt. Både kommunerna och staten kan bidra till bättre processer genom ökad effektivitet och samverkan. Men ett stort ansvar ligger på branschen själv, säger Gunilla Glasare.

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Anna-Bie Agerberg
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!