Publicerad: 9 december 2020

Nyhet

Hyrpersonal upphandlas gemensamt

Nu tar Sveriges regioner gemensamma krafttag för att minska behovet av inhyrd personal och ytterligare säkerställa trygg och säker vård. Samtliga 21 regioner sluter upp bakom förslaget till gemensam upphandling av hyrpersonal.

− En gemensam upphandling av hyrpersonal gör oss till tydligare och bättre kravställare och bidrar till att minska kostnaderna för inhyrd vårdpersonal, säger Ann-Sofi Lodin, regiondirektör i Västra Götaland.

För mycket inhyrd personal äventyrar vårdens kvalitet. Kontinuitet, kompetens och effektivitet försämras när fast anställd personal i för hög utsträckning ersätts av tillfällig.

Vi behöver främja trygga och patientsäkra vårdkontakter med god kontinuitet, samtidigt som medarbetarnas arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter måste stärkas, säger Ann-Sofi Lodin.

Sveriges regioner har enats om att ingå i en gemensam upphandling av hyrpersonal när det gäller läkare och sjuksköterskor. Med gemensamma kravspecifikationer blir regionerna tydligare och bättre kravställare och får dessutom bättre kontroll över kvalitet och kostnader.

Ett visst behov av hyrpersonal kommer alltid att finnas. Det behövs för att klara av extraordinära arbetstoppar och korttidsfrånvaro. Det har blivit tydligt inte minst i samband med hanteringen av covid-19. Men hyrpersonal drar mycket skatteresurser som skulle kunna användas till fler anställningar och satsningar för den egna personalen. Därför har regionerna länge arbetat med att på olika sätt minska behovet av inhyrd personal

− Vi jobbar tillsammans för att göra oss oberoende av hyrpersonal på sikt, säger Karin Melander, HR-direktör i region Skåne.

Det handlar bland annat om att utbilda fler egna specialister, att stärka ledarskapet, stödja medarbetarnas utveckling och prioritera arbetsmiljöfrågorna. Dessutom finns mycket att vinna på att använda kompetensen rätt och utnyttja tekniken på ett smartare sätt.

− Vi arbetar med många olika insatser i varje region, och lär av varandra. Med en gemensam upphandling får verksamheterna det stöd som behövs för att kunna övergå till en större andel fast anställd personal, säger Karin Melander.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!