Publicerad: 15 oktober 2020

Nyhet

Guldäpplets särskilda pris till alla Sveriges lärare

I år hyllar Guldäpplets jury den samlade lärarkåren och tilldelar dem årets Särskilda pris. År 2020 har varit utmanande för hela samhället och Sveriges lärare har gjort en heroisk insats.

Per-Arne Andersson

Per-Arne Andersson

− Under vårterminen 2020 ställdes skolan inför extraordinära utmaningar. Vi har sett ett fantastiskt arbete i skolor för att hantera en svår och osäker situation som vi aldrig varit med om förut, säger Per-Arne Andersson, avdelningschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Över en natt övergick undervisningen i gymnasieskolan och vuxenutbildningen, till fjärr- och distans. Även i grundskolan, som har hållits öppen, har vissa inslag av fjärr- och distansundervisning funnits för de elever som varit hemma med milda symptom.

Många skolhuvudmän berättar om hur lärare har stöttat varandra i arbetet. Planeringar, tankar och idéer delades mellan lärare över hela landet för att snabbt anpassa sin undervisning med hjälp av IT.

− Uppslutningen, engagemanget och kreativiteten kring lösningar har varit stor. Tillsammans stod och står lärarna för en heroisk insats i den uppkomna situationen och den omställning som vi sett kan vi nu utvärdera och bygga vidare på efter pandemin, säger Per-Arne Andersson.

Fakta

Priset Guldäpplet delas ut till en eller flera personer som har uträttat långvariga, betydelsefulla insatser för främjande av lärande med stöd av it och medier. I år har juryn beslutat att dela ut priset till alla Sveriges lärare.

Guldäpplet delas ut av Stiftelsen Yngve Lindbergs Minne vars partners är Sveriges Kommuner och Regioner, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Lärarförbundet, Lärarnas Riksförbund, Gleerups Utbildning, ILT Inläsningstjänst, Netsmart, Studentlitteratur och Stiftelsen DIU/Datorn i Utbildningen, grundare och koordinator. Juryn består av de två senaste årens pristagare, en representant för vardera partner samt professor Åke Grönlund, Örebro universitet.

Mikael Svensson
Programansvarig

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!