Publicerad: 24 november 2020

Nyhet

Granskning av läkarvård på äldreboenden

I dag har Inspektionen för vård och omsorg, IVO, presenterat en granskning av covid-vården på äldreboenden. Granskningen är viktig för det fortsätta utvecklingsarbetet.

IVO har i dag presenterat en granskning av medicinsk vård och behandling på särskilda boenden i landet under våren 2020. IVO har specifikt granskat om de äldre som bor på särskilt boende har fått vård och behandling utifrån sitt individuella behov vid misstänkt eller konstaterad covid-19.

– Granskningen synliggör områden där förbättringar är nödvändiga. Nu behöver lokala och regionala analyser göras för att snabbt komma vidare. Samtidigt pågår redan flera insatser för att stärka vården inom äldreomsorgen utifrån lärdomar som gjorts hittills under pandemin, säger Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Kommunerna har det medicinska ledningsansvaret för den kommunala hälso- och sjukvården. Det är dock regionerna som ansvarar för läkarinsatserna. SKR:s medlemmar vittnar om att samverkan kring hälso- och sjukvårdsinsatser inom kommunala verksamheter utvecklats under våren, utvecklingen av den nära vården har varit ett stöd i pandemihanteringen. För att underlätta denna utveckling ytterligare vill SKR se utökade möjligheter för regioner och kommuner att samverka kring läkarmedverkan i äldreomsorgen.

– SKR vill att staten ska möjliggöra avtalssamverkan mellan kommuner och regioner för att kommuner ska kunna utföra läkarinsatser när kommunen och regionen bedömer det som lämpligt, på det sättet får vi lokalt anpassade lösningar. Däremot ser vi inte att kommunalt anställda läkare är vägen framåt, mindre kommuner riskerar då att få svårt att säkerställa alla behov inom den kommunala hälso- och sjukvården, säger Emma Spak.

Regionerna har tagit viktiga lärdomar av de insatser som skett hittills under pandemin. Covid-vården inom äldreomsorgen har också blivit allt bättre i takt med nya kunskaper om sjukdomen. IVO:s granskning bidrar till en fortsatt utveckling och regionerna samverkar nu kring ytterligare stöd vid upprättande av individuella planer och bedömningar.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!