Publicerad: 3 november 2020

Nyhet

Glokala Sverige får fortsatt stöd och ny partner

Glokala Sverige, Svenska FN-förbundets och SKR:s projekt för Agenda 2030 får stöd av Sida i ytterligare tre år. Ny samarbetspartner är Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD.

Staffan Isling.

Staffan Isling.

– Glokala Sverige ger ett ovärderligt stöd till kommuner och regioner som vill utveckla sitt arbete inom klimat, delaktighet, jämställdhet och andra områden inom Agenda 2030. SKR ser fram emot ett fortsatt nära samarbete, säger Staffan Isling, vd på Sveriges Kommuner och Regioner.

Glokala Sverige får stöd av Sida med ytterligare 12 miljoner kronor för att bidra till att utveckla det lokala arbetet med Agenda 2030. 146 av landets 310 kommuner och regioner deltar redan i arbetet och ytterligare 35 kommuner har anmält intresse.

– Att Glokala Sverige får fortsatt finansiering innebär att vi kan välkomna flera kommuner till det viktiga Agenda 2030-arbetet. Svenska FN-förbundet, SKR och ICLD är tre organisationer med kompletterande nätverk, styrkor och kompetenser som kan stärka deltagarnas engagemang för de globala målen, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Lokal demokratiutveckling med ICLD

Från årsskiftet blir Internationellt Centrum för Lokal Demokrati, ICLD, Glokala Sveriges nya samarbetspartner. ICLD arbetar med fattigdomsbekämpning genom lokal demokratiutveckling och bygger vidare på kunnande och erfarenheter i svenska kommuner och regioner.

– Vårt samarbete kommer att ge kommuner och regioner möjlighet att ta sitt arbete med Agenda 2030 till en ny nivå. ICLD:s partnerskapsprogram möjliggör implementering av Agenda 2030 i verksamheten samtidigt som demokratiutveckling på lokal nivå stärks. Vi ger nu verktyg till svenska kommuner och regioner för att kunna gå från ord till handling avseende Agenda 2030, säger Johan Lilja, generalsekreterare på ICLD.

Glokala Sverige planerar från och med 2021 att öka stödet till kommuner och regioner genom systematiskt nätverkande och ökat stöd till kommunikation med medborgare och samarbetsparter.

Fakta

Glokala Sverige är ett treårigt utbildnings- och kommunikationsprojekt för att sprida kunskap och engagemang kring Agenda 2030 i kommuner och regioner. Det utförs i samverkan mellan SKR och Svenska FN-förbundet och finansieras med stöd av Sida.

SKR:
Kerstin Blom Bokliden

Svenska FN-förbundet:
Kerstin Söderström, kommunikationsansvarig Glokala Sverige

Internationellt Centrum för Lokal Demokrati:
Maria Jansson, presskontakt

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!