Publicerad: 5 november 2020

Pressmeddelande

Gemensamma krav i upphandling gynnar miljön

Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. Ett framgångsrecept är gemensamma krav i upphandlingar. Det visar Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna 2020.

Gunilla Glasare

Gunilla Glasare

– Att gå samman för att upphandla är ett kraftfullt verktyg såväl för god kvalitet, bra pris och inte minst att uppnå en giftfri miljö, minska klimatpåverkan och värna en produktion med schyssta arbetsvillkor, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Årets Öppna jämförelser – Miljöarbetet i regionerna lyfter fram regionernas gemensamma satsning på miljökrav i upphandling genom Nationella kansliet för hållbar upphandling. Alla regioner ställer hållbarhetskrav i sina upphandlingar men det är en stor variation i vad och hur man ställer krav. Nationella kansliet hjälper till med både formulering av krav och hur kraven ska verifieras.

– Nationella kansliet för hållbar upphandling ger regionerna en samlad röst när de upphandlar. Centrala områden är livsmedel, textilier, läkemedel samt IT. En viktig framtidsfråga är att löpande kunna följa upp resultatet av regionernas klimatkrav i deras inköpssystem, säger Gunilla Glasare.

Fortsatt minskad miljö- och klimatpåverkan

Årets Öppna jämförelser visar att regionerna minskar sin miljö- och klimatpåverkan på flera områden under perioden 2009-2019. De flesta regioner visar en kraftigt minskad samlad klimatpåverkan över tid i sina klimatredovisningar.

Resultat i korthet 2009-2019:

  • Antibiotikaförskrivning: minskat 27 %
  • Ekologiska livsmedel: ökat från 13 till 45 %
  • Förnybara drivmedel i kollektivtrafiken: ökat från 42 till 91 %
  • Energianvändningen per lokalyta: minskat 14 %
  • Medicinska gasers klimatpåverkan: minskat 58 %

Andreas Hagnell
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!