Publicerad: 26 oktober 2020

Nyhet

Ge Boverket uppdrag att underlätta för byggande

Regeringen bör ge Boverket i uppdrag att i samverkan med SCB, länsstyrelsen och SKR ta ett samlat grepp om den nationella statistiken inom bostads-, plan- och byggområdet.

Anders Knape

Anders Knape

– För att bättre följa upp planering och byggande krävs statistik som är tydlig, digitaliserad och tillgänglig. En mer ändamålsenlig och effektiv statistik kan bidra till att underlätta för planering och byggande i våra kommuner, säger Anders Knape, ordförande Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

I en hemställan till regeringen föreslår SKR att Boverket får i uppdrag att genomföra en genomlysning av den nationella statistiken inom bostads-, plan- och byggområdet och föreslå de förändringar som behövs för att modernisera och effektivisera statistikinsamlingen. Uppdraget bör ske i samverkan med SCB, länsstyrelserna och SKR.

Statistiken inom bostads-, plan- och byggområdet är i dagsläget fragmentiserad och insamlingen av uppgifterna uppdelad. Många intressenter har olika roller i uppgiftslämnande, uppgiftsinsamling och sammanställning av statistiken. Det gäller både Boverket, länsstyrelsen, Statistikmyndigheten SCB och inte minst kommunerna.

– Vi har nu skickat en skrivelse till regeringen och påtalat att det behövs en moderniserad och förtydligad uppföljning av utvecklingen inom bostads-, plan- och byggområdet. Sverige behöver en pålitlig och tydlig nationell statistik som även kan användas på lokal och regional nivå. Tillsammans kan vi arbeta fram en sådan, säger Anders Knape.

Ann-Sofie Ericsson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!