Publicerad: 4 november 2020

Nyhet

Framtidens Arbetsförmedling måste fungera

SKR har nu lämnat sitt remissvar på utredningen om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken. Utredningen är en viktig pusselbit när Arbetsförmedlingen förändras.

Anders Knape.

Anders Knape.

− Idag når arbetsmarknadspolitiken för få individer. Bristerna leder till kostnader på runt 10 miljarder kronor årligen för kommunerna i form av egna arbetsmarknadsinsatser och ekonomiskt bistånd till individer. När Nya Arbetsförmedlingen byggs behöver den fungera med kvalitet och likvärdighet i alla kommuner och för arbetsgivare och arbetslösa. Det gäller inte minst för de grupper som är i behov av mer stöd för att närma sig arbetsmarknaden, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Just nu pågår reformeringen av Arbetsförmedlingen. Med start 2022 ska fristående aktörer rusta och matcha arbetslösa till jobben. Det finns flera viktiga frågor som måste omhändertas och besvaras. Utredningen om kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken är en viktig pusselbit i det arbetet.

SKR har i sitt remissvar lyft fram följande:

  • En strategi behövs för att motverka risken att fristående aktörer inte kommer att finnas överallt och för alla grupper. Det framtida systemet bygger på att fristående aktörer ska få ersättning utifrån hur många individer som går till studier eller arbete. Vi ser två utmaningar i den modellen. Den ena är att modellen riskerar att ge begränsade incitament att stötta individer som står långt från arbete, den andra är att det inte är uppenbart att det kommer att vara lönsamt i hela landet.
  • Kvalitet och likvärdighet måste säkras i hela landet och utgå från arbetssökandes och arbetsgivares behov. För att kunna säkerställa en bra lokala närvaro från Arbetsförmedlingen behövs tillgång till enklare service och fördjupat stöd till arbetslösa, förutsättningar för operativ samverkan i enskilda individärenden och stöd till arbetsgivare. Det förutsätter ett strategiskt samarbete med kommuner och regioner.
  • Arbetsmarknadspolitiken måste omfatta alla arbetslösa och stå för individersättningen. Det nuvarande systemet fungerar inte tillräckligt bra för de grupper som har en längre väg till arbete. Kommunernas arbetsmarknadsverksamheter får därför ta ett stort ansvar och kostnader för utbetalning och administration av ekonomiskt bistånd till arbetslösa.
  • Kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken behöver utvecklas i långsiktiga överenskommelser. Utredningen visar att det finns ett stort rättsligt utrymme för kommuner att mot ersättning att utföra statliga insatser inom arbetsmarknadspolitiken. Tillfrågade kommuner uppger att de inte har någon framträdande vilja att träda in som aktörer på marknaden av fristående aktörer. SKR delar den bilden. Regeringen bör därför överväga att uppdra till Arbetsförmedlingen att teckna särskilda överenskommelser med kommunerna att utföra insatser för såväl vissa målgrupper som i vissa geografiska områden där leverantörer saknas. Det framstår som en naturligt utveckling av kommunernas roll och liknar närliggande uppgifter inom socialtjänsten, Komvux, mottagande av nyanlända och kan fungera som ett viktigt stöd till näringslivet. SKR föreslår att detta prövas i pilotverksamhet under 2021.

− Nu bygger regeringen och samarbetspartierna Nya Arbetsförmedlingen. Då behövs garantier för att staten tar sitt ansvar fullt ut och att insatser från alla samhällssektorer tas tillvara, säger Anders Knape.

Fakta

Utredningen Kommuners medverkan i den statliga arbetsmarknadspolitiken (SOU 2020:41) har tittat på frågor kring kommunernas roll i den statliga arbetsmarknadspolitiken när Arbetsförmedlingen reformeras och fristående aktörer ska matcha och rusta arbetssökande för de lediga jobben. Utredningen är just nu på remiss, sista svarsdatum 13 november.

Helena Linde
Förbundsjurist

Oscar Svensson
Utredare arbetsmarknadssektionen

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!