Publicerad: 21 mars 2020

Nyhet

Förstärk företagshälsovården under coronakrisen

SKR, Sobona och facken ber nu regeringen om stöd för att stärka företagshälsovården. Det handlar bland annat om att täcka kostnader för ett utökat uppdrag och att undanröja olika hinder.

Anders Knape

Anders Knape

- Möjligheten att snabbt kunna förstärka och utöka företagshälsovårdens uppdrag är nödvändigt för att upprätthålla en god arbetsmiljö och en hög patientsäkerhet. Med rätt uppdrag och rätt förutsättningar är företagshälsovården en resurs som bidrar till hela samhällets ansträngningar att hantera och bekämpa effekterna av coronaviruset, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR och de centrala fackliga organisationerna inom kommun- och regionsektorn har i en hemställan till regeringen föreslagit att företagshälsovårdens uppdrag snabbt utökas och stärks. Regeringen bör inom ramen för utlovade satsningar, kompensera för de merkostnader ett utökat uppdrag till företagshälsovården kan innebära för arbetsgivarna. Dessutom bör eventuella hinder för upphandling av ett sådant förstärkt uppdrag tillfälligt tas bort.

Det kan exempelvis handla om att stödja verksamheter att identifiera och hantera arbetsmiljörisker, bland annat genom att stödja chefer i att göra riskbedömningar kopplat till smittrisker. Företagshälsovården är även en effektiv resurs för att förebygga och omhänderta medarbetare som upplever oro och negativ stress i den rådande situationen och skulle kunna möta detta behov, till exempel genom digitala tjänster.

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!