Publicerad: 27 april 2020

Nyhet

Förslag riskerar leda till ökad statlig byråkrati

Utredare Björn Åstrand presenterade idag förslag till ökad likvärdighet i skolan. SKR menar att flera av förslagen riskerar att inte få effekt, och ser en risk för ökad statlig överbyggnad.

Mats Gerdau.

Mats Gerdau.

Idag har utredningen om en mer likvärdig skola (U 2018:05), presenterat sitt slutbetänkande. Utredningens uppdrag är att ge förslag som leder till en mer likvärdig skola genom minskad skolsegregation och förbättrad resurstilldelning.

SKR är positivt till att utredningen tar ett steg i riktning mot att slå samman fler statsbidrag till ett, men SKR poängterar att det är viktigt hur fördelning sedan genomförs i praktiken och att villkoren blir långsiktiga.

Däremot anser SKR att många av de åtgärder som utredningen lägger fram, inom ramen för skolval och skolans finansiering, riskerar att inte få de effekter som önskas.

– Flera av utredningens förslag handlar om att öka den statliga detaljstyrningen, bland annat genom att bygga upp en ny regional statlig skoladministration som ska få ansvar för skolvalsprocessen. Vi tror att fler beslut behöver fattas närmare dem som berörs i stället och ser en påtaglig risk i att det blir väldigt fyrkantig hantering där enskilda riskerar att komma i kläm när man inte tar hänsyn till den lokala geografin, säger Mats Gerdau, ordförande i SKRs utbildningsberedning.

SKR ser en uppenbar risk att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun blir än mer otydlig med de förslag som utredningen presenterar.

– Frågan om ökad likvärdighet och minskad skolsegregation är viktig men större än vad som berörs i betänkandet. Staten och kommunerna har ett delat ansvar för skolan. För att styrningen ska vara begriplig och effektiv så måste det vara tydligt vem som gör vad. Vi ser inte att denna utredning bidrar till att klargöra styrningen, snarare tvärtom. Vi ser inte vilka problem en ökad statlig byråkrati egentligen kommer att lösa, säger Mats Gerdau.

Stefan Melén
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!