Publicerad: 31 januari 2020

Nyhet

Förslag om tillägg för coronavirus i smittskyddslagen

SKR har idag beslutat att tillstyrka Folkhälsomyndighetens hemställan till regeringen som skulle innebära att smittskyddslagen kan tillämpas för det så kallade coronaviruset.

Folkhälsomyndigheten har idag lämnat en hemställan till regeringen om att infektion av 2019-nCoV, kallat coronaviruset, ska klassas som både allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom, så att smittskyddslagen bestämmelser kan tillämpas. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har ombetts att yttra sig över myndighetens hemställan och har idag beslutat att tillstyrka det.

Förändringen görs för att vid eventuella behov kunna vidta smittskyddsåtgärder som kräver lagstöd enligt smittskyddslagen. Samhällsfarlig sjukdom innebär en sjukdom som kan få en spridning i samhället som innebär en allvarlig störning eller överhängande risk för allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner och kräver extraordinära smittskyddsåtgärder.

Om klassificeringen beslutas, innebär det utvidgade möjligheter för regionernas smittskyddsorganisationer i händelse av utvidgat utbrott av coronavirus. Det kan exempelvis handla om hälsokontroller på plats för inresan till Sverige, avspärrning av områden där smittan eller smittspårning finns samt möjlighet för smittskyddsläkare att sätta personer i karantän.

Ulrika Vestin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!