Publicerad: 22 april 2020

Nyhet

Förhandlingarna om semesterförläggning avslutade

SKR, Sobona och facken inom kommuner och regioner har avslutat förhandlingar om avvikelse från lag och avtal vid semesterförläggning för 2020. Facken har tackat nej till en överenskommelse.

Foto

Jeanette Hedberg

– Många medarbetare jobbar nu under tuffa förutsättningar och gör fantastiska insatser. Det är viktigt att arbetsgivarna har en plan för hur dessa medarbetare ska kunna få semester. Deras vila och återhämtning måste tryggas. Vi har därför arbetat intensivt för att försöka nå en överenskommelse som skulle säkerställa att arbetsgivarna planerar in semester för sina medarbetare under 2020. Facken har tyvärr tackat nej till en överenskommelse, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Bekämpningen av coronaviruset medför att personalförsörjningen i välfärdens verksamheter är hårt ansträngd, särskilt i sjukvården och i äldreomsorgen. Arbetsgivarna jobbar intensivt med att på olika sätt förstärka bemanningen, både nu och i sommar. Det är svårt att förutse utvecklingen de kommande månaderna, vilket gör att förutsättningarna för semesterplaneringen ser annorlunda ut i år.

– I det tuffa läge som råder kan det vara svårt att ge medarbetarna all semester under sommarmånaderna. Vi har föreslagit de fackliga organisationerna att det skulle vara möjligt att förlägga huvudsemester och en del av semestern även i december månad och i så fall skulle medarbetarna kompenseras med 7 500 kronor extra per vecka samt med extra semesterdagar. Detta, och även ytterligare kompensation, har facken nu sagt nej till, säger Jeanette Hedberg.

Tanken med en överenskommelse var att försöka styra förläggningen av huvudsemester som behöver ske utöver den normala perioden till en månad som är mer attraktiv för personalen, och samtidigt ge medarbetarna extra kompensation. I ett tidigt bud föreslog vi oktober, men det förslag som facken nu har sagt nej till innebar december, vilket är en månad då många vill ha ledighet.

– Arbetsgivarna i kommuner och regioner kan redan förlägga semester utanför den vanliga huvudsemesterperioden maj till september om det föreligger särskilda skäl för det. En pandemi, som innebär att bemanningen inte kan säkras i samhällsviktig verksamhet, är utan tvekan ett sådant skäl. Det är därför olyckligt att facken väljer bort en överenskommelse, framför allt för att deras medlemmar nu missar den extra kompensation i pengar och semesterdagar som en central överenskommelse skulle ha gett, säger Jeanette Hedberg.

Jeanette Hedberg
Biträdande förhandlingschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!