Publicerad: 2 oktober 2020

Nyhet

Förhållningsregler för hushållskontakter införs lokalt

SKR välkomnar Folkhälsomyndighetens besked i går om nationella rekommendationer avseende förhållningsregler för personer som bor med smittade. Åtgärden införs nu lokalt.

Emma Spak

Emma Spak

Kommunikationen från nationella myndigheter behöver vara samstämmig till såväl hälso- och sjukvård som allmänhet när det kommer nya rekommendationer i syfte att minska smittspridningen av covid-19. Det är viktigt att det är tydligt från myndigheterna under vilka förutsättningar rekommendationer lämnas och restriktioner införs.

− Det är bra att Folkhälsomyndigheten agerar genom nationella rekommendationer för att minska smittspridningen, vi vill dock understryka att införandet av de nya rekommendationerna nu genomförs lokalt av regionerna säger Emma Spak, sektionschef för hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Regionerna följer dagligen utvecklingen av coronavirusets spridning och kommer nu att behöva se över hur rekommendationerna kring förhållningsregler för hushållskontakter ska inkluderas i regionernas rutiner för testning och smittspårning.

− För att det lokala införandet av förhållningsregler för personer som bor i samma hushåll som en covid-19-smittad person ska komma på plats krävs god samverkan mellan myndigheterna och regionerna och tydlig kommunikation till allmänheten, säger Emma Spak.

Införandet av förhållningsregler för hushållskontakter kommer att ske allt eftersom regionerna får rutinerna på plats. Rutinerna kommer att se något olika ut i olika delar av landet. Gemensamt är att vården kommer ge besked till den patient som får ett positivt covid-19-prov om vad som gäller kring smittspårning och eventuella restriktioner för andra i hushållet. Det är också vården som utfärdar intyg för smittbärarpenning om en anhörig som anmodas var hemma inte kan arbeta.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!