Publicerad: 23 april 2020

Nyhet

Förändringar i kraven för kömiljarden 2020

I en tilläggsöverenskommelse har regeringen och SKR beslutat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet krav för att få del av kömiljarderna under 2020 på grund av Coronapandemin.

Marie Morell Lena Hallengren

Marie Morell Lena Hallengren

Regeringen och SKR har beslutat om ett tillägg till överenskommelsen ”Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården 2020” på grund av Coronapandemins konsekvenser för hälso- och sjukvården. Tillägget innebär bland annat att regionerna inte behöver uppfylla flertalet prestationskrav för att få del av kömiljarderna 2020.

– Fokus i alla regioner behöver just nu ligga på covid-19 och på att hjälpa andra patienter med akuta sjukdomar. Därför har regeringen valt att stryka kravet på kortare köer för att få del av kömiljarderna i år, säger socialminister Lena Hallengren.

Överenskommelsen ”Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården” omfattar 2 896 miljoner kronor. I samband med att överenskommelsen beslutades i december 2019 betalades 432,9 miljoner kronor ut till regionerna. Resterande medel till regionerna var avsedda att betalas ut under 2020 baserat på flera prestationskrav. Det rör sig om 2 453 miljoner kronor. Genom en ny tilläggsöverenskommelse revideras överenskommelsen och de prestationsbaserade medlen för mars till och med november fördelas istället mellan regionerna utifrån befolkningsstorlek.

– Det är bra att resurserna till regionerna för att öka tillgänglighet till vården i det här ansträngda läget inte baseras på kötider. Däremot är det förstås fortfarande lika viktigt att alla patienter ska känna sig trygga med att de får tillgång till den vård de behöver, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegation på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Redovisningsdatumet för regionernas handlingsplaner senareläggs till den 31 mars 2021 (istället för den 30 september 2020). Regionerna får även förlängd tidsfrist för att tillsammans med SKR införa den nya modellen för utvecklad uppföljning av den specialiserade vården. Istället för den 1 april 2020 ska regionerna senast den 1 oktober 2020 rapportera alla besök i primärvården och i den specialiserade vården, inklusive BUP, till den nationella väntetidsdatabasen.

Överenskommelsen gäller under förutsättning att Sveriges Kommuner och Regioners styrelse godkänner den i morgon, fredag.

Annika Brodin Blomberg
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!