Publicerad: 10 januari 2020

Nyhet

Förändrade patientavgifter 2020

Vid årsskiftet höjdes patientavgifterna för läkarbesök i primärvården i tre regioner, vissa förändringar har även skett för besök hos specialistläkare. Det visar SKR:s sammanställning.

Kvinna besöker en vårdcentral.

Region Sörmland höjde avgiften från 0 kr till 200 kr för läkarbesök i primärvården. Region Uppsala och Region Örebro län höjde avgiften från 150 kr till 200 kr för läkarbesök i primärvården.

Region Örebro län höjde avgiften från 280 kr till 300 kr för läkarbesök i den öppna specialiserade vården. Region Uppsala sänkte denna avgift från 330 kr till 260 kr.

Övriga regioner har inte förändrat avgifterna för läkarbesök i primärvården eller besök hos specialistläkare i den öppna vården, visar SKR:s sammanställning av patientavgifter för 2020.

Patientavgifterna för digital vårdkontakt med allmänläkare varierar mellan 100 kr och 300 kr.

Sammanställningen visar också på vilka villkor och patientavgifter som gäller i regionerna för p-piller, IVF-behandlingar samt influensavaccin under 2020.

Barn och ungdomar samt personer som är 85 år eller äldre betalar inte någon patientavgift i den öppna hälso- och sjukvården.

Patientavgifter 2020

Region

Primärvård – husläkare

Specialistläkare

Stockholm

200

350

Uppsala

200

260

Sörmland

200

400

Östergötland

200

200

Jönköping

250

250

Kronoberg

150

300

Kalmar

200

200

Blekinge

150

300

Skåne

200

300

Halland

200

300

Västra Götaland

100/300*

300

Värmland

200

200

Örebro

200

300

Västmanland

140

280

Dalarna

200

350

Gävleborg

200

200

Västernorrland

200

200

Jämtland Härjedalen

300

300

Västerbotten

200

200

Norrbotten

200

200

Gotland

200

300

* Vald vårdcentral/annan vårdcentral

Fakta

En patient betalar under en tolvmånadersperiod fr.o.m. den 1/1 2019 högst 1 150 kr för öppen hälso- och sjukvård. Har en förälder eller föräldrar gemensamt flera barn under 18 år får barnen gemensamt avgiftsbefrielse när kostnaderna uppgår till 1 150 kr. Beloppet är ett högkostnadsskydd som regleras i hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Hasse Knutsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!