Publicerad: 9 december 2020

Nyhet

Flest lokala folkomröstningar om infrastruktur och skola

Infrastruktur och skola är de vanligaste frågorna att folkomrösta om i kommuner och regioner till följd av folkinitiativ. Det visar en forskningsrapport, som SKR presenterar idag.

Efter att en reformering av folkinitiativet genomfördes 2011 har 31 folkomröstningar ägt rum som en följd av folkinitiativ. 90 procent av folkomröstningarna har handlat om skola och infrastruktur. Det framgår av rapporten Det förstärkta folkinitiativet, som Ann-Cathrine Jungar, docent på Södertörns högskola, har tagit fram åt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Omröstningar ger mest effekt på infrastrukturfrågor

Rapporten visar att fullmäktige har valt att följa folkomröstningens resultat vid 40 procent av fallen. Mest benägna att agera i linje med folkomröstningen är fullmäktige i infrastrukturfrågor liksom om frågan är under beredning. Ett sådant exempel är den föreslagna försäljningen av Öresundskraft i Helsingborg, vilken drogs tillbaka i enlighet med omröstningens resultat. Minst benägna att följa folkomröstningen har fullmäktige varit i skolfrågor eller om beslutet redan är fattat, till exempel om att skolor ska läggas ned.

Knappt hälften har deltagit i en omröstning

Det genomsnittliga valdeltagandet vid en folkomröstning har varit 48 procent. Valdeltagandet är högre om det hålls i samband med allmänna val, 60 procent jämfört med 40 procent om det är fristående. Folkomröstningsfrågans fas i den kommunala beslutsprocessen har också haft betydelse för valdeltagandet. Något fler har deltagit om folkomröstningen gäller en fråga under beredning och där kommunfullmäktige ännu inte har tagit beslut i frågan.

Fakta om folkomröstningar

Sedan den 1 januari 2011 gäller nya bestämmelser för folkinitiativ om folkomröstningar i kommuner och regioner. Reformen innebär att 10 procent av befolkningen kan begära att en rådgivande folkomröstning ska genomföras om inte 2/3 av fullmäktige är emot. Förändringen öppnade upp för att det skulle bli enklare att få till stånd folkomröstningar och på så sätt öka det direkta demokratiska deltagandet.

Före 2011 skedde merparten av folkomröstningar på initiativ av fullmäktige medan det efter 2011 främst har skett på initiativ av medborgare.

Björn Kullander
Handläggare

Martin Lidhamn
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!