Publicerad: 2 april 2020

Nyhet

Fler väljer att arbeta heltid inom välfärden

Andelen heltidsanställda och heltidsarbetande i kommuner och regioner fortsätter att öka. Det visar rapporten Personalen i välfärden som SKR presenterar idag.

Foto

Agneta Jöhnk

2019 arbetade 69 procent av de anställda heltid i kommunerna, jämfört med 60 procent 2009. Motsvarande siffra i regionerna är 70 procent, jämfört med 63 procent 2009. Ökningen beror på att fler väljer att gå upp från deltid till heltid samt att många nyanställningar är på heltid. SKR och Kommunal driver sedan 2016 tillsammans projektet Heltidsresan som syftar till att heltidsarbete ska bli norm.

– Det är mycket positivt att se att vårt partsgemensamma projekt ger resultat. Att öka heltidsarbetandet är en prioriterad fråga för såväl arbetsgivare som medarbetare, säger Agneta Jöhnk, chef avdelningen för arbetsgivarpolitik, Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Heltidsarbete bidrar till ökad jämställdhet

Kvinnor arbetar deltid i en högre utsträckning än männen. I mars presenterade SKR sitt arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram i nio punkter, där en av punkterna är att heltidsarbete ska vara norm.

– Vi vet att heltidsarbetet är en av flera faktorer som bidrar till en ökad jämställdhet. Heltidsarbete ökar kvinnors möjlighet att vara ekonomiskt självförsörjande och vi behöver vara aktiva i det arbetet, menar Agneta Jöhnk.

Coronavirusets effekter

Rapporten Personalen i välfärden publiceras i april varje år. Rapporten baseras till största del på SKR:s personal- och lönestatistik som samlas in i november. Statistiken speglar således inte nuvarande situation.

– Just nu är vi inne i en väldigt speciell situation med anledning av coronaviruset där våra medarbetare i välfärdens verksamheter gör otroliga insatser. Vilka effekter som coronaviruset kommer att ha på kommande personalstatistik är för tidigt att bedöma, säger Agneta Jöhnk.

Fler yngre anställda

Sedan 2013 har antalet anställda ökat kraftigt i kommuner och regioner. Ökningen har varit störst bland yngre.

– Det är glädjande och helt nödvändigt att fler yngre väljer att söka sig till våra verksamheter och vill ha Sveriges viktigaste jobb, säger Agneta Jöhnk.

Fakta

I rapporten finns mer information om anställda i kommuner och regioner. Rapporten består av sex avsnitt: Allmänt om anställda, tidsbegränsade anställningar, personalrörlighet, hel- och deltid, sjukfrånvaro samt lön.

Under 2019 har antalet månadsavlönade fortsatt att öka i regionerna med 4300 personer (+1,6 %) medan ökningen har avstannat något i kommunerna och minskade med 1600 personer (-0,2 procent). Antalet årsarbetare (anställda omräknat till heltidsarbetare) har dock ökat i både kommuner (+0,1 %) och regioner (+1,8 %).

I regionerna ökade antalet sjuksköterskor med 200 personer (+0,3 %) jämfört med föregående år medan antalet läkare ökade med 700 personer (+2,2 %). Gruppen undersköterskor, sköterskor med flera ökade med 700 personer (+1,4 %).

Sophia Olofsson
Utredare

Bodil Umegård
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!