Publicerad: 21 januari 2020

Nyhet

Fler kommuner och regioner deltar i Glokala Sverige

Inför 2020 går ytterligare 49 kommuner och en region med SKR:s och Svenska FN-förbundets gemensamma projekt Glokala Sverige, som handlar om att arbeta med Agenda 2030.

Staffan Isling.

Staffan Isling.

Totalt 16 av 21 regioner och 130 av 290 kommuner deltar nu i projektet för att stärka sin kunskap om Agenda 2030, det vill säga FN:s globala mål för hållbar utveckling.

– Kommuner och regioner har ett stort engagemang i de globala målen. Det är både bra och viktigt. Två tredjedelar av målen förutsätter insatser på lokal och regional nivå. Genom Glokala Sverige vill SKR och FN-förbundet hjälpa kommuner och regioner att växla upp sitt hållbarhetsarbete ytterligare, säger Staffan Isling, vd på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

– Vi är glada och stolta över att nära hälften av landets kommuner och regioner är medlemmar i Glokala Sverige. Genom vårt samarbete ökar vi förutsättningarna för att hela Sverige ska vara med och bidra till att uppnå de globala målen för hållbar utveckling, säger Annelie Börjesson, ordförande i Svenska FN-förbundet.

Kommuner och regioner som deltar i Glokala Sverige får ta del av utbildningsinsatser lokalt och erbjuds digitala material, bland annat webbutbildning, nyhetsbrev, filmer och webbinarier. Dessutom genomförs konferensen Mötesplats Agenda 2030 den 24-25 september, för att bidra till gemensamt lärande och ökat engagemang. Nätverkande och erfarenhetsdelning är en viktig del av projektet.

Utbildnings- och kommunikationsinsatser i Glokala Sverige genomförs med stöd av Sida.

Fakta

FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen.

 

Kerstin Blom Bokliden
Handläggare

Kontakt FN-förbundet:

Pekka Johansson
Pressekreterare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!