Publicerad: 1 september 2020

Nyhet

Fler deltidsbrandmän behövs

På bara några år har landet skakats av flera kriser som belyser vikten av att det finns en fungerande beredskap i samhället. Deltidsbrandmännen utgör en oerhört viktig del av beredskapen och fler behövs.

Jeanette Hedberg

Jeanette Hedberg

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) uppmärksammar idag Brandman på jobbet-dagen, ett initiativ från Räddningstjänstens Riksorganisation för beredskapsfrågor. Syftet är att synliggöra både brandmän, deras huvudarbetsgivare och samtidigt stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten.

Av Sveriges 15 000 brandmän är över 10 000 anställda som deltidsbrandmän. Svensk räddningstjänst är i huvudsak uppbyggd på deltidsbrandkårer, särskilt i glesbygden. Deltidsbrandmännen har en oerhört viktig funktion i samhället. Deras uppdrag består av fler saker än att släcka bränder.

– Det är helt nödvändigt att vi lyckas rekrytera fler deltidsbrandmän för att kunna klara av kommande olyckor och kriser. Deltidsbrandmännen gör ovärderliga insatser, inte bara vid bränder utan även vid exempelvis trafikolyckor och utförande av förstahjälpen-insatser. Sedan början av 2000-talet har antalet utryckningar ökat med nästan 20 procent och de senaste åren ligger det totala antalet utryckningar på över 100 000 per år, säger Jeanette Hedberg, biträdande förhandlingschef på SKR.

Undanta deltidsbrandmännen från nuvarande a-kasseregler

Coronapandemin har slagit hårt mot företag och egenföretagare, och många deltidsbrandmän har under våren och sommaren varslats om uppsägning av sin huvudarbetsgivare.

– Nuvarande a-kasseregler fungerar inte som det är tänkt och gör det än svårare att rekrytera deltidsbrandmän. När de ska få ersättning via arbetslöshetsförsäkringen reduceras den på grund av att de också har en inkomst som deltidsbrandman. Det finns exempel på deltidsbrandmän som kan förlora en hel veckas a-kasseersättning när dom har beredskap, säger Jeanette Hedberg.

SKR, Sobona och de fackliga organisationerna har under flera månader fört diskussioner med regeringen om att göra en snabb och tillfällig förändring i reglerna för a-kassan. Tyvärr har regeringen hittills inte varit intresserad av att agera i frågan.

Uppmuntra medarbetare

Förra året uppmärksammades Brandman på jobbet-dagen för första gången. Under hösten samma år genomförde Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samtidigt en nationell kampanj med SKR, Sobona, Brandmännens Riksförbund, Kommunal och Vision. I samband med kampanjen togs omfattande material fram i form av bland annat annonser, broschyrer samt filmer.

– Jag vill uppmana våra medlemmar att sprida information på sina arbetsplatser om vad det innebär att vara deltidsbrandman samt att uppmuntra de medarbetare som vill engagera sig, säger Jeanette Hedberg.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!