Publicerad: 4 december 2020

Nyhet

Fler besked om vaccinförutsättningar behövs

Regeringen gav i dag några viktiga besked inför kommande vaccinering. Nu behöver regionerna skyndsamt fler tydliga besked om legala, praktiska och bredare finansiella förutsättningar.

Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen, SKR

Emma Spak

Regeringen meddelade i dag att de tillskjuter 300 miljoner kronor för regionernas initiala kostnader för covid-19-vaccinering. Regionerna är förberedda utifrån de förutsättningar som de har fått hittills, men behöver fler och tydligare besked från staten för att kunna inleda vaccination.

− Regionerna arbetar intensivt med att förbereda en bred vaccinering. Beskeden idag är välkomna, men de behöver ytterligare information från myndigheterna i närtid för att kunna påbörja vaccinering mot covid-19 i januari. Det finns bland annat legala hinder som i dag försvårarar hanteringen av vaccinerna, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Flera regioner har redan beslutat sig för att vaccinet ska vara avgiftsfritt för regionens befolkning och regeringen måste därför snarast garantera full kostnadstäckning för covid-19-vaccinationen. Det är ett av flera besked som krävs för att vi i Sverige ska säkra vaccinering med start efter årsskiftet. Regeringen och SKR för nu en dialog om struktur- och finansieringsfrågor kring vaccineringen mot covid-19.

− Vi har goda erfarenheter av att klargöra ekonomiska och strukturella förutsättningar med regeringen när det gäller gemensamma åtaganden inom vårdområdet. Vaccineringen mot covid-19 är ett sådant gemensamt åtagande och vi hoppas därför kunna teckna en överenskommelse inom kort för att ge regionerna bättre planeringsförutsättningar, säger Emma Spak.

Viktigt med tydlighet kring prioriterade grupper

Folkhälsomyndigheten presenterade i dag också preciseringar över vilka grupper som ska vaccineras först, det handlar om totalt 600 000 personer. Beskedet är viktigt för regionernas förberedelser för vaccinering, men det behöver finnas praktiska förutsättningar för regionerna att följa rekommendationerna. Regioner har exempelvis inte laglig rätt att eftersöka vilka personer som har hemtjänst eller bor i samma hushåll som dessa.

Lång erfarenhet

Regionerna har en lång erfarenhet av vaccination. Den pågående vaccinationen mot säsongsinfluensan har varit ett bra tillfälle för regionerna att kunna planera för hur vaccinering kan utföras under en pågående pandemi utan att riskera smittspridning av covid-19.

− Regionerna har en bred kompetens och förbereder sig nu för att inleda vaccinering. Men vaccinationen mot covid-19 kommer att innebära extra utmaningar. Det kan komma att handla om flera olika vacciner, villkoren för hanteringen kan vara utmanande och det är sannolikt frågan om en omfattande vaccinering på kort tid. Framförhållningen från myndigheterna påverkar också regionernas planeringsförutsättningar, säger Emma Spak.

Susanna Eklund
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset








Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!