Publicerad: 9 mars 2020

Nyhet

Färre på sjukhus i onödan

Antalet vårddagar på sjukhus för utskrivningsklara patienter har minskat med 47 procent sedan nya lagen om samverkan vid utskrivning trädde i kraft 1 januari 2018.

Foto

Emma Spak

– Det är ett bra resultat, och kommuner och regioner ska vara stolta över det jobb som ligger bakom de fina siffrorna, säger Emma Spak, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

En enkätundersökning bland patienter som fått del av den nya utskrivningsprocessen visar att en stor majoritet är positiva. Drygt 90 procent av patienterna, både inom psykiatri och somatik uppger att de känner sig trygga med att få lämna sjukhuset.

SKR:s uppföljning visar att det finns flera framgångsfaktorer bakom resultaten:

  • Tilliten mellan huvudmännen har ökat och samarbetet har förbättrats
  • Man har gått från ord till handling och verkligen infört nya arbetssätt
  • Resultaten följs upp regelbundet.

Syftet med den nya samverkanslagen är att öka tryggheten för patienter och göra vården säkrare, men bidrar också till en mer effektiv användning av resurserna. I en jämförelse mellan första kvartalet 2017 och första kvartalet 2019 så ses en tydlig förändring, minskningen i vårdtid för de utskrivningsklara motsvarar drygt 600 vårdplatser.

– Sjukhusets resurser ska användas för de patienter som behöver dem. De som inte behöver sjukhusvård mår bättre av att få vara hemma eller på annat boende. Totalt har 600 vårdplatser frigjorts sedan 2017 tack vara den nya utskrivningsprocessen, säger Emma Spak.

Det finns fortfarande ett behov av att utveckla och etablera de nya arbetssätten, med teamarbete och samverkan region och kommuner.

– Dessa resultat är ett gott exempel på omställning till Nära Vård i praktiken och visar att om man gör på ett annat sätt så går det att få en effektivare vård, säger Emma Spak.

Maj Rom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!