Publicerad: 4 juni 2020

Nyhet

Ersättning för digital vård inom nationella taxan

SKR har beslutat om rekommendationer om tillfälliga ersättningar för digitala vårdåtgärder för läkare och fysioterapeuter som är verksamma inom den nationella taxan.

Marie Morell

Marie Morell

Varje region beslutar om behoven av att ge vård digitalt och ska utifrån det komma överens med vårdgivaren om ersättningsnivån. Med anledning av det brådskande läget under den pågående covid-19-pandemin har SKR valt att ta fram nationella rekommendationer för ersättningsnivå för vårdgivare som är verksamma inom den nationella taxan.

− Läkare och fysioterapeuter inom den nationella taxan är en stor och viktig resurs för vården. Det är bra att det nu finns en ökad möjlighet för de regioner som vill att även låta dem ge vård digitalt, säger Marie Morell, ordförande för Sjukvårdsdelegationen på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 

Regeringen beslutade den 20 maj om tillfälliga ändringar i förordningarna om ersättning för läkare och fysioterapeuter för att göra det möjligt att ge digital vård inom ramen för den så kallade nationella taxan.

− Vår bedömning är att ersättningen för digitala vårdåtgärder till vårdgivare inom den nationella taxan, på samma sätt som för andra vårdgivare, bör ta sin utgångspunkt i SKR:s rekommendation om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdtjänster, säger Marie Morell,

SKR har länge påtalat bristerna i det nuvarande taxesystemet och lyft behovet av förändringar. SKR är angelägna om att hitta en mer långsiktigt hållbar lösning, vilket också utretts av bland andra Nära vård-utredningen.

Fakta om ersättningsnivåer

SKR:s rekommendation om ersättning per digital vårdåtgärd:

  • Läkare 500 kronor
  • Fysioterapeuter 275 kronor

Reducerat arvode rekommenderas, i enlighet med förordningarna, utgå med 50 procent. De tillfälliga förordningarna gäller under perioden 8 juni 2020 – 31 december 2020.

Nationella taxan är ett samlingsbegrepp för de lagar och förordningar som reglerar verksamhet och ersättning för vissa läkare och fysioterapeuter.

Olle Olsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!