Publicerad: 13 mars 2020

Nyhet

En ny skolförordning underlättar för huvudmännen

Den nya skolförordningen kan underlätta för huvudmännen om skolor måste stänga på grund av corona och samtidigt ge elever den utbildning de har rätt till. Men flera viktiga frågor återstår.

Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning

Mats Gerdau

Regeringen väntas idag fatta beslut om att införa en tillfällig förordning som gör det möjlighet för skolhuvudmän att stänga skolor på grund av coronaviruset. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) är positiva till att huvudmän får ökade möjligheter att agera genom den nya förordningen, men konstaterar också att det fortfarande finns ett flertal frågor som regeringen skyndsamt måste ta om hand.

– De undantag från regleringar i skolförfattningar som regeringen nu gör är viktiga och bra, eftersom de kan bidra både till minskad smittspridning och till att huvudmännen kan leva upp till alla elevers rätt till utbildning även om de inte kan samlas i skolan, till exempel genom fjärr- eller distansundervisning, säger Mats Gerdau, ordförande i SKR:s utbildningsberedning.

Bred samverkan behövs

När den nya förordningen är beslutad, återstår ett stort antal frågor att skyndsamt reda ut, som konsekvenser beroende på hur länge skolor kan behöva vara stängda. Staten har en nyckelroll och många andra parter behöver ta sin del av ansvaret, däribland kommunerna.

SKR förutsätter att kommunerna får ekonomiskt stöd till de kostnader som kan uppstå till följd av skolstängningar på grund av pandemin. Det kan exempelvis röra sig om ökade personalkostnader, kostnader för skolskjuts på andra tider än normalt läsår samt kostnader för externa skolhuvudmän, som enligt lagen om lika villkor ska ha samma bidrag som kommunens kostnader.

– Det är fortsatt viktigt att huvudmännen följer Folkhälsomyndighetens och Skolverkets rekommendationer. Den nya förordningen öppnar för olika beslut utifrån skilda regionala förhållanden. Men vi vill inte ha ett läge där det råder olika regler i olika skolor. Om staten, genom expertmyndigheter, beslutar av smittskyddsskäl att skolor ska stängas, så bör även staten ta ekonomiska och praktiska konsekvenser av detta beslut, säger Mats Gerdau.

Den nya förordningen ska gälla från den 16 mars 2020 till och med den 30 juni 2021.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!