Publicerad: 20 december 2020

Nyhet

En covid-19-lag brådskar

Sverige behöver en särskild lag för flexibla åtgärder för minskad smittspridning. Men en ny lag kan inte vänta och det är därför bra att regeringen nu har aviserat ett snabbare införande.

Anders Knape, ordförande SKR

Anders Knape

– Behovet är mycket stort av en särskild covid-19-lag för effektiva åtgärder mot trängsel och smittspridning. Regeringens lagförslag bör därför snabbehandlas för att kunna träda i kraft så snart som möjligt. Jag konstaterar att regeringen nu är på samma linje som SKR, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Vården är nu mycket hårt belastad av pandemin och det behövs ytterligare träffsäkra åtgärder för att minska smittspridningen. Även om den föreslagna lagen ger regeringen vittgående befogenheter är den begränsad till verksamheter eller platser där åtgärder för att begränsa smittspridning kan vara särskilt motiverade. SKR:s styrelse anser därför att den föreslagna lagen fått en godtagbar utformning.

SKR ser också positivt på den flexibilitet som lagen ger, med möjlighet till riktade åtgärder som innebär att föreskrifter och beslut kan anpassas till den lokala smittskyddssituationen.

– SKR anser att det, utöver möjligheterna att anpassa till lokala förutsättningar, borde finnas ett större mandat för kommuner och regioner att vid behov kunna fatta tillfälliga beslut som rör den egna verksamheten. Det skulle i många fall skulle kunna bli både enklare och snabbare, säger Anders Knape.

SKR har också synpunkter på de delar av förslaget som rör ersättning till verksamheter som kan drabbas hårt av förbud eller nedstängning, det behöver tydliggöras ytterligare.

Germund Persson
Chefsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!