Publicerad: 25 september 2020

Nyhet

Digitaliseringsförslag till Välfärdskommissionen

Välfärdskommissionen ska ta fram konkreta åtgärder för att stärka välfärden. SKR har presenterat flera förslag för att stärka välfärden genom digitalisering.

Anders Knape.

Anders Knape.

På Välfärdskommissionens möte under torsdagen var temat digitaliseringens möjligheter att frigöra resurser till välfärden, ett av kommissionens fyra prioriterade områden.

Regeringen har presenterat initiativ för att digitalisering ska skapa långsiktiga förutsättningar för välfärd. Det handlar bland annat om löpande arbete med de juridiska förutsättningarna för digitalisering, rättsligt stöd till kommunernas digitaliseringsarbete, försöksverksamhet i kommuner och regioner och en process för utveckling av välfärdens digitala infrastruktur.

– Regeringens olika förslag ligger väl i linje med SKR:s initiativ att det behövs en ”Sverigeförhandling” om nationell digital infrastruktur. SKR har också lagt fram förslag om statlig puckelfinansiering för digitalisering, gemensam styrning och uppföljning samt initiativ kring öppen data för Välfärdskommissionen. Vi har vidare betonat vikten av att se över hur ett undantag från lokaliseringsprincipen skulle kunna utformas för att underlätta digitalisering i hela landet. Hela landet måste omfattas, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR har presenterat en rad förslag för Välfärdskommissionen, bland annat att regeringen behöver fatta ytterligare beslut för skolans digitalisering, att staten tar ett övergripande ansvar för e-legitimation och e-underskrifter för alla och i tjänsten samt att arbetstagarorganisationerna, SKR och staten etablerar ett arbete för kompetensförsörjning och kompetensutveckling utifrån ett digitaliseringsperspektiv.

– SKR arbetar för att utveckla ett Sverige där det är enkelt och tryggt för alla att leva och verka, oavsett var man bor. För det krävs grundläggande digitala förutsättningar. Regeringen har föreslagit särskilda medel för utveckling av digital infrastruktur över de kommande åren. Det är bra, men det är viktigt att staten nu också tar ansvar för att de grundläggande förutsättningarna verkligen kommer på plats, säger Anders Knape.

Att utveckla välfärden är ett delat ansvar mellan staten, regioner och kommuner. Statens ansvar är att skapa förutsättningar för nationell digital infrastruktur, besluta om standarder, anpassa lagstiftning för nya behov och bidra med finansiering. Den digitala infrastrukturen består av tre lager som måste samspela: smart välfärd med tjänster och service till invånare, mjuk infrastruktur med standarder, eID, juridik, signering och lagring, och hård infrastruktur med bredband, TV, fiber och fastighetsnät.

Kommuner och regioner ansvarar för att anpassa den digitala servicen efter lokala behov och bidra med kunskap och kompetens, samt löpande finansiering.

Fakta

Välfärdskommissionen består av finansminister Magdalena Andersson, civilminister Lena Micko, socialminister Lena Hallengren, jämställdhetsminister Åsa Lindhagen, utbildningsminister Anna Ekström, Veronica Magnusson, ordförande Vision, Heidi Stensmyren, ordförande Läkarförbundet, Tobias Baudin, ordförande Kommunal, Anders Knape, ordförande SKR och Anders Henriksson, 2:e vice ordförande SKR.

Välfärdskommissionen ska senast den 31 december 2021 redovisa hur arbetet har bedrivits.

Louise Callenberg
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!