Publicerad: 24 januari 2020

Nyhet

Digitala nationella prov kräver ökat stöd från staten

Skolverket meddelar att tidsplanen för digitala nationella prov flyttas fram. SKR vill medverka till en framgångsrik satsning men huvudmännen behöver kompenseras för stora investeringar.

Per-Arne Andersson.

Per-Arne Andersson

– Det finns stora vinster med digitala nationella prov, både vad gäller rättvisare bedömning för eleverna och minskad arbetsbörda för lärarna. Många elever arbetar dessutom digitalt redan idag, säger Per-Arne Andersson, chef för avdelningen utbildning och arbetsmarknad på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR har länge påtalat att staten behöver ersätta huvudmännen för de nya kostnader som uppstår med digitala nationella prov. På sin hemsida skriver Skolverket att stora utvecklingsbehov hos huvudmännen är ett av skälen för att skjuta upp digitaliseringen av nationella prov. Att genomföra nationella prov digitalt innebär stora investeringar i allt från nya programvaror, datorer och regelbunden support. Sådana utvecklingsbehov kostar vilket SKR också påtalar i den nationella handlingsplanen för skolans digitalisering.

– Såväl skolledning som lärare och elever vill ha digitala prov, det är ett av flera mål inom skolans nationella digitaliseringsstrategi som landets huvudmän jobbar med. Men utan statlig ersättning riskerar digitaliseringen av nationella prov att äta upp andra viktiga satsningar i skolornas budgetar, säger Per-Arne Andersson.

Fakta

Skolverkets har beslutat om att provtjänsten kommer tas i bruk 2022 för vissa digitala nationella bedömningsstöd och de första digitala nationella proven kommer att genomföras 2023.

Mikael Svensson
Programansvarig

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!