Publicerad: 24 augusti 2020

Nyhet

Dialogen avgörande i beredskapsutredning

Regeringens besked om förkortad utredningstid i delar av utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap får inte ske på bekostnad av dialogen med kommuner och regioner.

Emma Spak.

Emma Spak.

En långsiktigt hållbar krisberedskap för den svenska hälso- och sjukvården är viktig, något som blivit än tydligare under den pågående coronapandemin. SKR har tidigare välkomnat utredningen om hälso- och sjukvårdens beredskap och påpekat komplexiteten. I dag meddelade regeringen att utredningen får ett vidgat uppdrag samtidigt som delar av utredningen får kortare utredningstid.

– Hälso- och sjukvårdens beredskap är komplex och innefattar många aktörer. Jag hoppas att utredningen lyssnar på kommuner och regioner och tar lärdom av den kris vi nu är mitt uppe i, säger Emma Spak, sektionschef hälso- och sjukvård på Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Det finns ett behov av att se över den nuvarande lagstiftningen om hälso- och sjukvårdens beredskap. Olika aktörers roller och ansvar är i dag inte tillräckligt tydliga eller anpassade utifrån dagens produktionssätt, distributionsvägar och sårbarhet.

– Vi behöver en långsiktigt hållbar krisberedskap inom hälso- och sjukvården för att trygga försörjningen av läkemedel och sjukvårdsmateriel. Att uppdraget växer och utredningstiden nu kortas får inte ske på bekostnad av den viktiga dialogen med kommuner och regioner, säger Emma Spak.

Hasse Knutsson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!