Publicerad: 23 mars 2020

Nyhet

De prestationsbaserade kraven i vården behöver slopas

SKR begär idag att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen ändras, för att minska vårdens administration och kraftigt avlasta hälso- och sjukvården.

Anders Knape

Anders Knape

– Vi vill att regeringen ändrar förutsättningarna för de riktade satsningarna inom hälso- och sjukvården, så att resurserna nu kan användas där de behövs mest i en för hälso- och sjukvården mycket pressad situation, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

SKR skriver i en hemställan till regeringen att sex av årets vårdöverenskommelser med regeringen behöver ändras, med anledning av det nya coronavirusets konsekvenser. Den största förändringen föreslår SKR ska ske inom överenskommelsen för ökad tillgänglighet, där de prestationsbaserade delarna av utbetalningarna helt bör tas bort och istället fördelas jämnt mellan regionerna.

Flera regioner tvingas nu att minska och i vissa fall helt ställa in icke-akuta besök, planerade operationer och behandlingar, för att kunna hantera patienter med allvarliga tillstånd till följd av covid-19. SKR anser att det inte är rimligt att dessa regioner straffas ekonomiskt. För andra överenskommelser handlar det om att minska kraven på utveckling, rapportering och administration.

– Regeringen kan göra detta för att underlätta för att hälso- och sjukvården ska kunna fokusera på det som är allra viktigast. När vårdens förutsättningar så här drastiskt förändras behöver också styrningen av vården prioriteras om. Vi vill nu snabbt omförhandla årets vårdöverenskommelser, säger Anders Knape.

SKR har i år slutit ett antal överenskommelser med regeringen för utvecklings- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvården. Överenskommelserna ska möta de långsiktiga utmaningar som hälso- och sjukvården står inför. Följande sex överenskommelser, som totalt omfattar 12,6 miljarder kronor för 2020, behöver nu ändras:

  • Ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården.
  • Jämlik och effektiv cancervård med kortare väntetider.
  • God och nära vård – En omställning av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården.
  • Patientsäkerhet, nationella kvalitetsregister med flera.
  • Insatser inom området psykisk hälsa.
  • Ökad tillgänglighet och jämlikhet i mödrahälso- och förlossningsvården samt förstärkta insatser för kvinnors hälsa.

Emma Spak
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!