Publicerad: 20 mars 2020

Nyhet

Coronaviruset gör att skatteunderlaget försvagas

De ekonomiska konsekvenserna till följd av det nya coronaviruset är högst osäkra. SKR bedömer dock att skatteunderlaget för året blir klart svagare än tidigare bedömningar har pekat på.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) bedömer att skatteunderlagets tillväxt för 2020 kan landa på 1,5 procent istället för 2,4 procent. Det skulle innebära en betydande nedrevidering med nästan en procentenhet jämfört med den skatteunderlagsprognos som SKR publicerade i februari.

Prognososäkerheten är mycket stor, men allt talar för att produktion och sysselsättning i Sverige, åtminstone tillfälligt, kommer att drabbas hårt. I väntan på nästa skatteunderlagsprognos har SKR gjort en grov uppskattning, en prognosindikation, för skatteinkomsterna under året. En utgångspunkt för beräkningarna har varit att såväl Europa som USA under årets första halvår går in i recession. Bedömningen är att BNP i Sverige också kommer att minska 2020.

– Vi kan konstatera att pandemin får en tydligt negativ effekt på den svenska samhällsekonomin. Det är dock svårt att bedöma hur brant fall det rör sig om, liksom hur stora och snabba spridningseffekter det får för de delar av ekonomin som inte är primärt drabbade, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKR.

Det är främst fördröjningen i rapporteringen av ekonomisk statistik som gör det svårt att i nuläget bedöma exakt hur stora de ekonomiska konsekvenserna är. Det är även svårt att bedöma finansmarknadernas utveckling framöver, liksom effekterna av de krisåtgärder som nu genomförs för att stötta finansmarknaden och realekonomin.

Fakta

Nästa skatteunderlagsprognos publiceras den 29 april. Den 11 maj publiceras Ekonomirapporten, som belyser regionernas och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!